Bieżący numer

Archiwum

Salmonellozy drobiu
Agata Dankowiakowska, dr inż. Joanna Bogucka

Zakażenia salmonellą wśród zwierząt hodowlanych są bardzo niebezpieczne, mogą prowadzić do pogorszenia dobrostanu, zdrowia zwierząt oraz wywoływać choroby, stanowią również duży problem ekonomiczny. Salmonella jest nie tylko dużym zagrożeniem dla zwierząt, ale przenoszona poprzez mięso i jaja, również dla człowieka. Bakterie Salmonella wykazują wysoką oporność na leki przeciwbakteryjne stosowane zarówno u zwierząt, jak i ludzi. Zjawisko to stało się bardzo niepokojące, ze względu na skalę, w jakiej obecnie występuje. Według danych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 25 lutego 2015 r., oporność wielolekowa szczepów Salmonella dotyczyła 31,8% ludzi oraz 56% brojlerów, 73% indyków, a także 37,9% świń. Co więcej, zjawisko to stale narasta i rozprzestrzenia się, pojawiają się nowe serotypy bakterii oporne na większość medykamentów.
Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 zobowiązało państwa członkowskie do powołania i wdrażania krajowych programów zwalczania szczepów Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium w stadach hodowlanych kur oraz stadach kur niosek, od których otrzymywane są jaja konsumpcyjne.

Literatura:

1.         Apata D.F., Antibiotic resistance in poultry, Int. J. Poult. Sci., 2009, 8 (4), 404–8.
2.         Apata D.F., The emergence of antibiotics resistance and utilization of probiotics for poultry production, Sci. J. Microbiology, 2012, 2, 8–13.
3.         Baurhoo B., Ferket P.R., Zhao X., Effects of diets containing different concentrations of mannanoligosaccharide or antibiotics on growth performance, intestinal development, cecal and litter microbial populations, and carcass parameters of broilers, Poult. Sci., 2009, 88, 2262–72.
4.         Bengmark S., Pre-, pro- and synbiotics, Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Car., 2001, 4, 571–9.
5.         Brudnicki A., Rozwój morfologiczno-czynnościowy przewodu pokarmowego kurcząt szczepionych in ovo prebiotykiem ORR, Dysertacja doktorska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz 2012.
6.         Edens F., Pierce J., Nutrigenomics: Implications for prebiotics and intestinal health, Alltech Technical Symposium, Arkansas Nutrition Conference, Rogers 2010.
7.         Finucane M., Spring P., Newman K., Incidence of mannose sensitive adhesins in enteric bacteria, Abstracts 88th Annual Meeting Poult. Sci., 1999, 139.
8.         Gacka S., Biologizacja kurnika, Polskie Drobiarstwo, 2011, 12, 66–70.
9.         Głośnicka R., Kościuk A., Bugajak P., Pułtorak A., Marczak M., Właściwości immunogenne szczepionki do zwalczania salmonelloz u kur, Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013.
10.       Jeffrey J.S., Use of competitive exclusion products in poultry, Poult. Fact Sheet., 1999, 30.
11.       Kowalczyk E., Patyra E., Kwiatek K., Kwasy organiczne i ich znaczenie w produkcji zwierzęcej, Med. Wet., 2013, 69 (5), 269–73.
12.       Mituniewicz T., Salmonella jako problem w produkcji drobiarskiej, OID, 2013, (263)/8, 32–44.
13.       Rudy A., Ocena epizootyczna występowania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych i towarowych kur niosek w Polsce w latach 2007–2012, Życie Weterynaryjne, 2013, 88 (6), 496–500.
14.       Seifert S., Watzl B., Inulin and oligofructose: Review of experimental data on immune modulation, J. Nutr., 2007, 137, 2563–7.
15.       Selera A., Uzyskanie i charakterystyka rekombinowanego białka Hsp60 Salmonella Enteritidis, Praca doktorska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
16.       Świątkiewicz S., Koreleski J., Dodatki paszowe o działaniu immunomodulacyjnym w żywieniu drobiu, Med. Wet., 2007, 63 (11), 1291–5.

17.       Tellez G., Pixley C., Wolfenden R.E., Layton S.L., Hargis B.M., Probiotics/direct fed microbials for Salmonella control in poultry, Food Research International, 2012, 45, 628–33.