Bieżący numer

Archiwum

Zagrożenia i uciążliwości dla środowiska wynikające z obecności ferm drobiu. Metody ich ograniczania
Agata Dankowiakowska, Mateusz Buzała

Wzrastająca liczba ludności na świecie, a także większa świadomość i wymagania konsumentów w kwestiach odżywiania, stawiają duże wyzwania przed branżą żywnościową. Obecnie jednym z sektorów tej branży, który rozwija się bardzo intensywnie, jest sektor drobiarski. Polska zajmuje znaczące miejsce wśród producentów i eksporterów mięsa drobiowego w Europie. W 2016 r. w Polsce wyprodukowano 2 268 tys. ton mięsa drobiowego, czyli o 12,8% więcej niż w 2015 r. Priorytetem dla krajowych producentów są jakość i bezpieczeństwo mięsa i jego przetworów. Z tego względu pozycja Polski w krajach UE jako eksportera mięsa drobiowego jest wiodąca. W okresie od stycznia do października 2015 r. z Polski wyeksportowano ponad 803 tys. ton mięsa i podrobów drobiowych, czyli o 17% więcej niż w tym samym okresie w roku poprzednim.

Literatura:

Dokument referencyjny o najlepszych dostępnych technikach dla intensywnego chowu drobiu i świń, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005.
Gacka S., Biologizacja kurnika. Nowe Technologie, Polskie Drobiarstwo 2011, 12, 66–70.
Górny R.L., Aerozole biologiczne – rola normatywów higienicznych w ochronię środowiska i zdrowia, Medycyna Środowiska 2010, 13 (1), 41–51.
Gralak K., Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2015. 14 (63), 65–74.
Malone G., Van Wicklen G., Trees as a vegetative filter, Poultry Digest Online, 3 (1), 1–7.
Matusiak K., Gutarowska B., Borowski S., Charakterystyka mikroorganizmów zdolnych do usuwania odorowych związków lotnych z pomiotu kurzego, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie 2013, (I–III), T. 13, Z. 1 (41), 89–101.
Mituniewicz T., Możliwość zagospodarowania pomiotu drobiowego cz.1., OID 2013, 261 (6), 22–30.
Mituniewicz T., Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w kurniku, OID 2013, 258 (3), 10–18.
Romanowska-Słomka I., Mirosławski J., Zagrożenia biologiczne na przemysłowej fermie drobiu – wyniki badań, Bezpieczeństwo Pracy 2009, 07–08, 16–19.
Romanowska-Słomka I., Mirosławski J., Zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy, J. Ecol. Health 2011, 15 (1), 24–27.
Trawińska B., Polonis A., Tymczyna L., Popiołek-Pyrz M., Bombik T., Saba L.,. Bakteriologiczne i parazytologiczne zanieczyszczenie środowiska wokół wielkotowarowej fermy kur reprodukcyjnych, Annales Univeritatis Mariae Curie-Skłodowska 2006, XXIV (50), 372–6.
Utnik-Banaś K., Krawczyk J., Produkcja drobiarska w aspekcie podstawowych założeń biogospodarki, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe 2017, XVIII (2), 278–83.

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych. Wytyczne najlepszej dostępnej techniki BATNEEC. Chów i hodowla drobiu, Eko-net.pl.