Bieżący numer

Archiwum

Szczepienia – skuteczna metoda profilaktyki wielu chorób
Małgorzata Bednarczyk

 Jednym z najistotniejszych elementów bioasekuracji w chowie drobiu są szczepienia profilaktyczne. Są one najskuteczniejszym środkiem zapobiegającym wielu chorobom zakaźnym i przez lata przyczyniły się do mnóstwa sukcesów w walce z chorobami oraz polepszenia produkcji drobiarskiej. Historia szczepień ptaków sięga czasów Ludwika Pasteura (XIX w.), a z biegiem lat wciąż trwają badania nad ich udoskonalaniem.    
     

Literatura:

Bobusia K., Bobrek K., Gaweł A., Wybrane zagadnienia immunoprofilaktyki kokcydiozy kur i kurcząt brojlerów, Życie Weterynaryjne, 2014, 89(9), s. 759–63.
Koncicki A., Bioasekuracja na fermach drobiu, [w:] Hodowla i użytkowanie drobiu, red. Jankowski J., 2012, s. 507–8.
Kuczkowski M., Wieliczko A., Immunoprofilaktyka salmoneloz u drobiu, Życie Weterynaryjne, 2015, 90(1), s. 28–32.
Mituniewicz T., Najczęstsze choroby ptaków hodowlanych, OID (270) 3/2014, s. 20–34.
Niemiec J., Profilaktyka, [w:] Chów drobiu, red. Świerczewska E., 2008, s. 220–2.
Niemczak H., Poradnik drobiarski, weterynaryjno-hodowlany, 1998, s. 169–82.
Szeleszczuk P., Monitoring serologiczny w stadach brojlerów kurzych, 2008, s. 2–4.
Szeleszczuk P., Immunoprofilaktyka chorób drobiu, [w:] Choroby drobiu, red. Mazurkiewicz M., 2005, s. 617–64.
Urbanowski M., Kwieciński P., Kicińska M., Zastosowanie urządzenia Layer-Sprayer (Merial) do profilaktyki chorób układu oddechowego u drobiu, Polskie Drobiarstwo, listopad 2009, s. 71.
Tymczyna L., Trawińska B., Pijarska I., Chmielowiec-Korzeniowska A., Ocena przekazywania pisklętom brojlerów odporności matczynej na reowirusy i wirusy zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio EE, VOL. XXV (2), 2007, s. 80.