Bieżący numer

Archiwum

Kampylobakterioza – coraz większy problem dla zdrowia publicznego!
Michał Majewski, Przemysław Racewicz

Produkty drobiowe z roku na rok zyskują coraz większe uznanie wśród konsumentów. Rosnąca popularność białego mięsa spowodowana jest jego walorami smakowymi, dietetycznymi, łatwością przygotowania oraz stosunkowo niską ceną. Korzystne cechy sprawiają, że mięso drobiowe, pod względem ilości kilogramów spożywanych w ciągu roku przez mieszkańca Polski stopniowo zbliża się do ilości konsumowanej wieprzowiny. W ciągu 11 lat, od 2003 do 2014 roku wzrost ten przekroczył 10%, podczas gdy inne gatunki mięsa traciły udziały w rynku (1) . Mięso drobiowe bez wątpienia posiada wiele zalet. Należy mieć jednak świadomość, że ptaki hodowlane mogą być także źródłem zoonoz, czyli chorób przenoszonych ze zwierząt lub pozyskanych z nich produktów na człowieka.

Literatura:

Mieczkowski M.: Konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce na tle zmian rynkowych. Biuletyn Informacyjny ARR, 2/2014.
Molenda J.: Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego. UP Wrocław, 2010.
U.S. Department of Health and Human. Antibiotic resistance threats in the United States. Services. 2013
EFSA. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2014. Scientific Report.17.12.2015
Wardak S.: Pałeczki Campylobacter jako dominujący etiologiczny czynnik bakteryjnego zakażenia przewodu pokarmowego ludzi na przykładnie wybranego regionu Polski. Przegl Epidemiolog, 63, 531 – 537, 2009
EFSA. Salmonella and Campylobacter show significant levels of resistance to common antimicrobials in humans and animals. 26.02.2015
EFSA. EFSA explains zoonotic diseases: Campylobacter. 2012
Bruś-Chojnicka A., Pauli A., Początek B., Chojnicki M., Moskalik M., Kowala-Piaskowska A., Mozer-Lisewska I. Kampylobakterioza – epidemiologia, diagnostyka oraz leczenie w świetle najnowszych doniesień. Nowiny Lekarskie 80, 6, 473–476, 2011.

Boroń-Kaczmarska A.: Zatrucia pokarmowe na tle Campylobacter sp. W: Choroby odzwierzęce przenoszone drogą pokarmową. PZWL, Warszawa, 154-163, 1999.