Bieżący numer

Archiwum

Cenne składniki żółtka jaja
Bożena Króliczewska

Jaja są źródłem życiodajnych substancji, dzięki, którym możliwe jest wydanie nowego życia. Obecne w nich lipidy, substancje mineralne, węglowodany, witaminy oraz inne bioaktywne substancje wykorzystywane są nie tylko przez ptaki, ale także przez człowieka. Jaja pełne aktywnych składników są nie tylko używane w przemyśle żywnościowym, w tym do produkcji żywności o właściwościach prozdrowotnych oraz preparatów o znaczeniu medycznym, ale także w gospodarstwach domowych. Należy jednak już na wstępie wspomnieć, że proporcje tych biologicznie aktywnych składników w jaju są różne w zależności od diety, sposobu żywienia, oraz innych komponentów celowo dodawanych do paszy ptaków.

Literatura:

1. Horbańczuk J.O., Strusie.Warszawa: Wydawnictwo Auto-Graf. 2001, 230 stron.
2. Nau F., Guérin-Dubiard C., Croguennec T., Avidin. Huopalahti R, López-Fandiño R, Anton M, Schade R, editors: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2007.
3. Askim M, Haug A, Gadeholt G. Dietary intake of menaquinone-4 may determine hepatic and pancreatic menaquinone-4 in chickens. Food Nutr Res. 2012;56:5380.
4. Galobart J, Sala R, Rincón-Carruyo X, Manzanilla EG, Vilà B, et al. Egg Yolk Color as Affected by Saponification of Different Natural Pigmenting Sources. J Appl Poult Res. 2004;13:328-334.
5. Hammershøj M, Johansen NF. Review: The effect of grass and herbs in organic egg production on egg fatty acid composition, egg yolk colour and sensory properties. Livestock Science. 2016;194:37-43.
6. Anton M. Composition and Structure of Hen Egg Yolk. In: Huopalahti R, López-Fandiño R, Anton M, Schade R, editors. Bioactive Egg Compounds: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2007.
7. Anton M, Gandemer G. Composition, Solubility and Emulsifying Properties of Granules and Plasma of Egg Yolk. J Food Sci. 1997;62:484-487.
8. Powrie W, Nakaï S. The chemistry of eggs and egg products. Stadelman W, Cotterill O, editors: Avi Publishing, Westport; 1986.
9. Mann K, Mann M. The chicken egg yolk plasma and granule proteomes. Proteomics. 2008;8:178-191.
10. Schade R, Chacana PA. Livetin Fractions (IgY). In: Huopalahti R, López-Fandiño R, Anton M, Schade R, editors. Bioactive Egg Compounds: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2007.
11. Kovacs-Nolan J, Phillips M, Mine Y. Advances in the Value of Eggs and Egg Components for Human Health. J Agric Food Chem. 2005;53:8421-8431.
12. Quirce S, Marañón F, Umpiérrez A, De Las Heras M, Fernández-Caldas E, et al. Chicken serum albumin (Gal d 5*) is a partially heat-labile inhalant and food allergen implicated in the bird-egg syndrome. Allergy. 2001;56:754-762.
13. Gołąb K, Warwas M. Białka jaja kurzego – właściwości biochemiczne i zastosowania. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2005;14:1001-1010.
14. Akita EM, Nakai S. Immunoglobulins from Egg Yolk: Isolation and Purification. J Food Sci. 1992;57:629-634.
15. Schade R, Zhang X-Y, Terzolo HR. Use of IgY Antibodies in Human and Veterinary Medicine. In: Huopalahti R, López-Fandiño R, Anton M, Schade R, editors. Bioactive Egg Compounds: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2007.
16. Barati B, Ebrahimi F, Nazarian S. Egg Yolk Antibodies for Disease Prevention. J Bacteriol Mycol Open Access 2016;3.
17. Zyzak A, Skiba T, Rząsa A. Immunoglobulina kurza (IgY) – właściwości i możliwości wykorzystania jako dodatku paszowego. Przegląd hodowlany. 2011;5:21-24.
18. Clark RC. The primary structure of avian phosvitins. International Journal of Biochemistry. 1985;17:983-988.
19. Doering S, Thomas M, Grant JE, Lee EJ. Identification of Novel Antimicrobial Peptides to be used in Functional Foods. The FASEB Journal. 2016;30:852.853.
20. Sattar Khan MA, Nakamura S, Ogawa M, Akita E, Azakami H, et al. Bactericidal action of egg yolk phosvitin against Escherichia coliunder thermal stress. J Agric Food Chem. 2000;48:1503-1506.
21. Moon SH, Lee JH, Lee M, Park E, Ahn DU, et al. Cytotoxic and antigenotoxic activities of phosvitin from egg yolk. Poult Sci. 2014;93:2103-2107.
22. Hoon S, Ahn DU (2016) Cytotoxic and Antigenotoxic Activities of Phosvitin From Egg Yolk,. Iowa State Universit.
23. Trziszka T. Jajczarstwo, Nauka, technologia, Praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu; 2000, 606 stron.
24. Kuksis A. Yolk lipids. Biochim Biophys Acta. 1992;1124:205-222.

25. Omidi M, Rahimi S, Karimi Torshizi MA. Modification of egg yolk fatty acids profile by using different oil sources. Veterinary Research Forum. 2015;6:137-141.