Bieżący numer

Archiwum

Systemy zadawania paszy w chowie ściółkowym
Przemysław Marek

Żywienie stanowi podstawę intensywnego chowu drobiu. Dobrej jakości pasza jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju i wzrostu organizmów ptaków. Jej skład – proporcje składników odżywczych, witamin i mikroelementów – jest bilansowany i opracowywany przez wysokiej klasy specjalistów, co jest gwarancją, że otrzymany produkt końcowy spełnia najwyższe standardy. Jednak sama pasza to nie wszystko. Potrzebny jest również system jej zadawania. W niewielkich przydomowych hodowlach pasza zadawana jest ręcznie do korytek, jednak w chowie przemysłowym ręczne jej zadawanie jest niemożliwe, tym bardziej, że kury otrzymują obecnie głównie paszę bez ograniczeń i jedzą tyle, ile potrzebują. Wielokrotne, ręczne uzupełnianie karmideł byłoby więc bardzo utrudnione. Z tego względu opracowano szereg rozwiązań technicznych, umożliwiających pełną mechanizację i automatyzację procesu zadawania paszy. Od silosu z paszą aż do karmidła w budynku, cała droga paszy jest obecnie sterowana przez maszyny. Na rynku od lat dostępne są rozwiązania, pozwalające każdemu hodowcy drobiu wybrać optymalne dla ich działalności wyposażenie.

Literatura:

1.         Dyrektywa Rady 2007/43 z dn. 28.06.2007 w sprawie minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa.
2.         Elson A., Designs for feeders and drinkers, World Poultry,1987.
3.         Goździecki M., Świątkiewicz H., Przenośniki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1975.
4.         Mazanowski A., Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów, Gietrzwałd, Pro Agricola 2011.
5.         Jamroz D. (red), Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
6.         Jugowara L. (red.), Systemy mechanizacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, Wydawnictwo Itp, Falenty 2015.
7.         Sobczak J, Waligóra T., Systemy utrzymania drobiu. Poradnik. Standardy dla gospodarstw rolnych, IBMER, Warszawa 2005.

8.         Świerczewska E., Stępińska M., Niemiec J., Chów kur, SGGW, Fundacja Rozwój 1995.