Bieżący numer

Archiwum

Kandydoza drobiu
Małgorzata Bednarczyk

 Kandydoza (kandidiaza, kandidoza, ang. candidiasis), to choroba wywoływana przez grzyby z rodzaju Candida. Wiele grzybów z rodzaju Candida jest obecnych w naturalnej florze w przewodzie pokarmowym ptaków i ssaków, jednak przy sprzyjających warunkach mogą wywoływać grzybicę, jako gatunki oportunistyczne wykorzystując obniżoną odporność organizmu. Zakażenia u zwierząt wywołane przez Candida spp. mają najczęściej charakter endogenny (powstający wewnątrz organizmu), a źródłem zakażenia jest flora przewodu pokarmowego gospodarza (Sokół i in., 2015). Mimo iż grzyby występują powszechnie w środowisku, to w przypadku wystąpienia korzystnych warunków mogą wywołać groźne choroby. Kandydoza oraz aspergiloza to najczęściej występujące choroby grzybicze drobiu.

Literatura:

1.         Dolka I., Dolka B., Zmiany sekcyjne i histopatologiczne w wątrobie w przebiegu niektórych chorób ptaków. Część II. Choroby grzybicze oraz pasożytnicze, Życie Weterynaryjne, 2012 87(6), s. 478.
2.         Dworecka-Kaszak B., Zwierzęta jako potencjalne źródło zakażeń grzybiczych u ludzi, Wiadomości Parazytologiczne, 2008, 54(2), s. 101–8.
3.         Herbut E., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Znaczenie higieny w kształtowaniu się dobrostanu drobiu, [w:] Dobrostan drobiu a warunki jego utrzymania, pod red. Herbut E., 2005, s. 97–8.
4.         Krawczyński M., Choroby grzybicze gołębi, Poradnik Hodowcy 08/2014, s. 12–13.
5.         Mazurkiewicz M., Choroby grzybicze i mikotoksykozy, [w:] Choroby drobiu, pod red. Mazurkiewicz M., 2005, s. 300–1.
6.         Mituniewicz T., Najczęstsze choroby ptaków hodowlanych, OID (270) 3/2014, s. 33–4.
7.         Mituniewicz T., Największe zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji drobiarskiej, OID (291) 12/2015, s. 28.
8.         Niemczak H., Poradnik Drobiarski, 1998, s. 146–7.
9.         Romanowska-Słomka I., Mirosławski J., Zagrożenia biologiczne na przemysłowej fermie drobiu, Bezpieczeństwo Pracy 07–08/2009, s. 19.
10.       Sokół I., Bobrek K., Tokarzewski S., Gaweł A., Kandidiaza u drobiu, Med. Weter., 2015, 71 (12), s. 731–5.
11.       Ziółkowska G., Tokarzewski S., Aktualne problemy w leczeniu i profilaktyce infekcji grzybiczych u ptaków,  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Vol. LXII (1) Sectio DD, 2007, s. 77.