Bieżący numer

Archiwum

Żywność wygodna a mięso drobiowe
Milena Biegniewska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Drobiu, Mazowiecka 28, 85–084 Bydgoszcz, biegniewska@utp.edu.pl
 
            Względy ekonomiczne, wynikające z rosnących kosztów produkcji wyrobów mięsnych, zmuszają do ciągłego poszukiwania tańszych rozwiązań. Jedną z takich metod jest produkcja żywności wygodnej, która w przetwórstwie mięsa w Polsce od kilkunastu lat zyskuje na znaczeniu. Rozwój żywności wygodnej w kategorii mięso i jego przetwory jest warunkowana przede wszystkim wygodą w użyciu i przedłużeniem trwałości produktów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wartości odżywczej i bezpieczeństwa zdrowotnego (Adamczak i Szczeblewska, 2004; Górska-Warsewicz, 2007). Jest wiele definicji żywności wygodnej. Najbardziej szczegółowo pojęcie żywności wygodnej oddaje definicja Paulusa: „Jest to żywność, która przez odpowiednią obróbkę, w tym utrwalenie, przechodzi przez wszystkie niezbędne fazy procesu technologicznego nadającego jej wysoką trwałość.

Literatura:

1.         Adamczak L., Szczeblewska A., Wpływ temperatury początkowej obróbki termicznej i metody studzenia na jakość średnio rozdrobnionych produktów blokowych, Acta Sci. Pol. Technologia Alimentaria, 2004, 3(2), 27–36.
2.         Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Gajdek G., Preferencje nabywcze „żywności wygodnej” pochodzenia drobiowego w opinii młodzieży akademickiej, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, 4(34), 17–26.
3.         Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Gajdek G., Wybory rynkowe mięsa kurcząt brojlerów w opinii studentów, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, 3(33), 5–13.
4.         Babicz-Zielińska E., Jeżewska-Zychowicz M., Laskowski W., Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 4(71), 141–53.
5.         Cegiełka A., Nadrowska I., Wpływ dodatku inuliny na jakość technologiczną i sensoryczną burgerów z mięsa indyczego oddzielonego mechanicznie, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2013, 573, 75–83.
6.         Danyluk B., Bilska A., Kirklo P., Ocena mikrobiologiczna wybranych produktów drobiowych z grupy żywności wygodnej, Nauka Przyroda Technologie, 2015, 9, 3#31, 1–9, DOI: 10.17306-J.NPT.2015.3.31.
7.         Górska-Warsewicz H., Żywność wygodna w sektorze mięsnym, Przemysł Spożywczy, 2007, 4, 36–8.
8.         Kociszewski M., Rynek żywności wygodnej w Polsce, Przemysł Spożywczy, 2007, 10, 24–9.
9.         Kowalczuk I., Uwarunkowania konsumpcji koncentratów spożywczych, Acta Sci. Pol. Technologia Alimentaria, 2004, 3(1), 187–98.
10.       Krełowska-Kułas M., Badania preferencji konsumenckich żywności wygodnej, Zesz. Nauk. AE Kraków, 2005, 678, 141–8.
11.       Mojka K., Wybrane produkty żywności wygodnej – ocena preferencji i częstotliwości ich spożycia wśród studentów, Probl Hig Epidemiol, 2012, 93(4), 828–33.
12.       Nowak M., Trziszka T., Preferencje konsumentów żywności wygodnej z mięsa drobiowego, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 2(47), 133–41.
13.       Nowak M., Trziszka T., Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 1(68), 114–20.
14.       Pietrzak D., Perspektywy stosowania wysokich ciśnień w produkcji żywności wygodnej z mięsa drobiowego, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 2(69), 16–28.