Bieżący numer

Archiwum

Właściwości odżywcze jaja kurzego
Maria Wiechetek

WŁAŚCIWOŚCI ODŻYWCZE JAJA KURZEGO
Wśród produktów spożywczych posiadających szczególne walory odżywcze ważne miejsce zajmują jajka. Na stoły konsumentów trafiają one pod wieloma postaciami. Wykorzystywane są także w przemyśle medycznym oraz kosmetycznym, a to wszystko ze względu na swoje specyficzne właściwości biochemiczne, które korzystnie wpływają na organizm. Choć zdania na temat tego, jaka ilość spożywanych jaj jest korzystna albo niekorzystna dla zdrowia, są podzielone, nie ulega wątpliwości, że bogaty zestaw substancji organicznych zawartych w jajkach czyni je jednym z najlepiej przyswajalnych i wartościowych elementów diety. W Polsce, wg Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 2015 r. spożyto 301 tys. ton jaj, co stanowi średnio na jednego mieszkańca 166 jaj rocznie. Konsumenci wybierając jajka kierują się takimi cechami, jak świeżość, barwa żółtka, smak, rodzaj stosowanej paszy i pochodzenie. Jakość jajka i jego skład zależy od pochodzenia (gatunek, rasa, ród, odmiana), wieku, żywienia ptaka (Celejrowa, 2001; Danyluk i Kijowski, 2001).

Literatura:

1.         Belhomme C., David-Briand E., Ropers M., Guérin-Dubiard C., Anton M.: Interfacial characteristics of spread films of hen 1egg yolk phosvitin at the air-water interface: Interrelation with its charge and aggregation state. Food Hydrocoll., 2007, 21, 896-905.
2.         Chen G. H., Tang S.J., Chen C. S., Jialg S.T.: Overexpression of soluble from chicken cystatin in Escherichia coli and its purification. J. Agric. Food Chem, 2000, 48, s.2602-2067.
3.         Cherian i in. 2000
4.         Danyluk B., Kijowski J.: Wpływ monomer lizozymu na  rozwój bakterii Clostridium tyrobutyricum. Przem. Spoż., 2001, s. 12, 16-19.
5.         Davis C., Reeves R. High value opportunities from the chicken egg. A report for the Rural Industries research and Development Corporation 2002,02/094(http:/www.rirdc.gov.au)
6.         Gołąb k. Warwas M. Białka jaja kurzego-właściwości biochemiczne i zastosowania. Adv Clin Exp Med. 2005, 5:1001-1010., a także: Sattar Khan M. A., op.cit., 48:1503-6.
7.         Grabowski T. : Jaja spożywcze Omega-3. Polskie Drobiarstwo, 2006, s. 2, 17-20.
8.         Irena Celejrowa „Klucz do zdrowego żywienia” Oficyna Wydawnicza ABA 2001r., s.
1.         Ishikawa S., Yano Y.,Arihara K., Iton M. Egg yolk phosvitin inhibits hydroxyl radical formation from the fenton reaction. Biosci Biotechnol Biochem 2004r. 68: 1324-31., a także: Lu C L, Baker R C. Characteristics of egg yolk phosvitin as an antioxidant for inhibiting metal-catalyzed phospholipid oxidaions. Poult Sci 1986r. 65: 2065-70.
9.         Juneja L.R.: Biological characteristics of egg components, specifically sialyloligosacchrides in egg yolk. In: Egg nutrition and biotechnology. Eds.: J.S.Sim, S. Nakai, W. Guenter. CABI Wallingford, UK, 2000, s. 233-242.
10.       Juneja L.R.:Egg yolk lipids. In: Hen eggs-their basic and applied science. Eds.: T.Yamamoto, R.L. Juneja, H. Hatta, M. Kim. CRC Press Inc. New York 1997, pp. 73-98.
11.       Leskanich C.O. i R.C. Noble.: Manipulation of n-3polyunsaturated fatty acid composition of avian eggs and meat. World`s Poult. Sci.J.1997;53:s.155-183.
12.       Leśnierowski G.: Fizykochemiczne metody modyfikacji i pomiaru aktywności lizozymu. Rozpr.  Nauk., 387. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2007, 387, s.1-104.
13.       Nielsen H.: Produktion of phospholipids from spray-dried egg yolk by consecutive in situ solid phase extraction with acetone and ethanol. Food Sci. Technol., 2007,40,1337-1343.
14.       Pan L. G., Campana A., Tom M.C.: A kinetic study of phospholipid extraction by degumming process in sunflower seed oil. J. Am. Oil Chem. Society, 2000, 77, 1273-1276.
15.       Pisulewski i Szymczyk.: Egg Bioscince and biotechnology. 2005, s. 23-27.
16.       Praca zbiorowa pod redakcją prof.dr hab. Frańciszka Swiderskiego Wydawnictwo Naukowo- Techniczne”Żywność wygodna i żywność funkcjonalna” W-wa 1998r., s.
17.       Sato K., Homma K., Gotoh J. Anticlotting activity of phosvitin on chicken blood in vitro. Am J Physiol 1962, 203: 1170-1172.
18.       Sattar Khan M A., Nakamura S. Ogawa M. Bactericidal acidal action of egg yolk phosvitin against Escherichia coliunder thermal stress. J. Agrie Food Chem 2000, 48:1503-6.
19.       Seuss-Baum I.: Nutritional evaluation of egg compounds. In: Bioactive egg compounds.Eds.: R. Huopalahti, R. Lopez-Fandino, M. Anton, R. Schade. Springer-Verlag, Berlin Heildelberg 2007, pp, 117-144.
20.       Seuss-Baum I.: Nutritional evaluation of egg compounds. In: Bioactive egg compounds.Eds.: R. Huopalahti, R. Lopez-Fandion, M. Anton, R. Schade. Springer-Verlag, Berlin Heildelberg 2007, s. 117-144.
21.       Suari P.F., Papazyna T.T., Speake B. K. , Sparks N.H. C.:Enrichment in selenium and other trace elements. In: Bioactive egg compounds. Eds.: R. Huopalahti, R. Lopez-Fandino, M Anton, R. Schade. Springer-Verlag. Berlin 2007, s.183-190.
22.       Suranip.F., Papazyna T.T., Speake B.K., Sparks N.H.C.: Enrichment in selenium and other trace elements.In: Bioactive egg compounds. Eds.: R.Huopalahti, R.Lopez-Fandino, M. Anton, R.Schade. Springer-Verlag. Berlin 2007, s. 183-190.
23.       Taborsky G. Iron binding by phosvitin and its conformational consequences. J Biol Chem 1980r. 255 2976-84.
24.       Tini M., Jewell U.R,Camenisch G.Generation and application of chicken egg-yolk antibodies. Com Bioch Phys Part A 2001, 131:569-574.
25.       Torrissen, 2000
26.       Trziszka T. „Jajczarstw”o. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław2000, s.
27.       Van Elswyk,M.E.: Comparison of n-3 fatty acid sources in laying hen rations for improvement of whole egg nutritional quality. J.Nutr., 1997,78,s. 61-69.
28.       Zeisel S.H. : Choline: the new essential nutrient. Nutrition close-up. Special report. 2003, Egg  Nutrition Center, Washington, //www.eggnutritioncenter.org/page/nutrition-close-up-special-reports.

29.       Zeisel S.H.: Choline needed for normal development of memory. J. Amer. Coll. Neutr., 2000, 19, 528-531.