Bieżący numer

Archiwum

Jakość wody w produkcji drobiarskiej
Joanna Brzozowska

Woda jest niezwykle istotnym czynnikiem produkcji drobiarskiej, który niestety często jest pomijany. W zależności od wieku, ciało ptaka zawiera 60–85% wody, natomiast jaja w swoim składzie zawierają około 65% tego składnika. Ptak jest w stanie przeżyć około tygodnia bez karmy, jednak tylko kilka dni bez wody. Składnik ten odgrywa bardzo istotną rolę w produkcji drobiu – wpływa bowiem na masę jaja, jakość skorupy, jakość tuszki, jak również na dobrostan ptaków.
Woda odgrywa także niezwykle istotną rolę w regulowaniu temperatury ciała, procesach trawienia i wydalania z organizmu zwierzęcia metabolitów. W normalnej temperaturze drób pobiera dwukrotnie więcej wody niż paszy. Po wystąpieniu stresu cieplnego zużycie to podwaja się, a nawet zwiększa czterokrotnie.

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. wymienia szereg wskaźników, które świadczą o jakości wody i muszą być utrzymane na określonym poziomie, by woda nadawała się do użytku.