Bieżący numer

Archiwum

Protektotypy IBV - znaczenie, ogólne założenia strategii oraz immunologiczne podstawy skuteczności
Marcin Śmiałek Marcin, Joanna Kowalczyk, Batłomiej Tykałowski, Adam Śmiałek, Andrzej Koncicki

Zakaźne zapalenie oskrzeli (ang. Infectious Bronchitis - IB) jest wirusową, wysoce zaraźliwą chorobą kur. Czynnikiem etiologicznym IB są koronawirusy (Infectious Bronchitis Virus- IBV) należące do wirusów, często zmieniających swoje właściwości genotypowe, antygenowe, tropizm tkankowy, patogenność, a przez to formę kliniczną samej choroby. Główny mechanizm zmienności IBV polega na mutacjach, w obrębie genu kodującego zewnątrz otoczkową podjednostkę S1 białka wypustowego S, a biorąc pod uwagę fakt, że podjednostka ta determinuje tropizm tkankowy oraz stymulację swoistych mechanizmów immunologicznych, wpływa to na obserwowaną częstotliwość przypadków przełamywania odporności poszczepiennej przez terenowe szczepy IBV.

Literatura:

1.         Chhabra R, Forrester A, Lemiere S, Awad F, Chantrey J, Ganapathy K. Mucosal, cellular and humoral immune responses induced by different live infectious bronchitis virus vaccination regimes and the protection conferred against infectious bronchitis virus Q1 strain. Clin Vaccine Immunol. 2015;22:1050-1059.
2.         Cook JK, Davison TF, Huggins MB, McLaughlan P. Effect of in ovo bursectomy on the course of an infectious bronchitis virus infection in line C White Leghorn chickens. Arch Virol. 1991;118:225-234.
3.         Cook JKA, Jackwood M, Jones RC. The long view: 40 years of infectious bronchitis research. Avian Pathol. 2012;41:239-250.
4.         Cook JKA, Orbell SJ, Woods MA, Huggins MB. Breadth of protection of the respiratory tract provided by different live-attenuated infectious bronchitis vaccines against challenge with infectious bronchitis viruses of heterologous serotypes. Avian Pathol. 1999;28:477-485.
5.         de Wit JJ, Cook JKA, van der Heijden HM. Infectious bronchitis virus variants: a review of the history, current situation and control measures. Avian Pathol. 2011;40;223-235.
6.         Franzo G, Naylor CJ, Lupini C, Drigo M, Catelli E, Listorti V, Pesente P, Giovanardi D, Morandini E, Cecchinato M. Continued use of IBV 793B vaccine needs reassessment after its withdrawal led to the genotype's disappearance. Vaccine 2014;32;6765-6767.
7.         Gelb JJr, Nix WA, Gellman SD. Infectious bronchitis virus antibodies in tears and their relationship to immunity. Avian Dis. 1998;42:364-374.
8.         Okino CH, Alessi AC, Montassier MS, Rosa AJ, Wang X, Montassier HJ. Humoral and Cell-Mediated Immune Responses to Different Doses of Attenuated Vaccine Against Avian Infectious Bronchitis Virus. Viral Immunol. 2013;26:259-267.
9.         Okino CH, dos Santos IL, Fernando FS, Alessi AC, Wang X, Montassier HJ. Inflammatory and cell-mediated immune responses in the respiratory tract of chickens to infection with avian infectious bronchitis virus. Viral Immunol. 2014;27:383-391.
10.       Pei J, Briles WE, Collisson EW. Memory T cells protect chicks from acute infectious bronchitis virus infection. Virology. 2003;306:376-384.
11.       Smialek M, Tykalowski B, Dziewulska D, Stenzel T, Koncicki A. Immunological aspects of the efficiency of protectotype vaccination strategy against chicken infectious bronchitis. BMC Vet Res. 2017;13;44.
12.       Terregino C, Toffan A, Beato MS, De Nardi R, Vascellari M, Meini A, et al. Pathogenicity of a QX strain of infectious bronchitis virus in specific pathogen free and commercial broiler chickens, and evaluation of protection induced by a vaccination programme based on the Ma5 and 4/91 serotypes. Avian Pathol. 2008;37:487-493.

13.       van Ginkel FW, van Santen VL, Gulley SL, Toro H. Infectious bronchitis virus in the chicken Harderian gland and lachrymal fluid: Viral load, infectivity, immune cell responses, and effects of viral immunodeficiency. Avian Dis. 2008;52:608-617.