Bieżący numer

Archiwum

Zasoby genetyczne drobiu w dobie globalizacji
Jan Dobrzański, Tomasz Szwaczkowski

Problematyka ochrony zasobów genetycznych zwierząt zyskująca w ostatnich latach coraz większy rozgłos nie jest zagadnieniem nowym. Nasi praprzodkowie nie znając dzisiejszej definicji zasobów genetycznych, która oznacza materiał genetyczny mający faktyczną lub potencjalną wartość, oprócz czerpania wymiernych korzyści płynących z utrzymania zwierząt byli, pierwszymi protektorami tychże zasobów. Mimo tego, iż proces domestykacji dotyczył niewielkiej liczby gatunków w porównaniu do całego bogactwa fauny towarzyszącej człowiekowi, zachodził on niezależnie w wielu miejscach na świecie, skutkując ogromną różnorodnością genotypów powstałych ras, odmian i linii. Zróżnicowanie genetyczne gatunków zwierząt gospodarskich utrzymywanych w różnych miejscach świata wynikało głównie z odmiennych warunków środowiskowych, metod hodowlanych, jak i preferencji hodowców i konsumentów.

Literatura

Burton E., Gatcliffe J., Masey H., Schole D. 2014. Poultry Science Symposium Series 31: 225-235; Calik J., Krawczyk J. 2010. Wiadomości Zootechniczne 4: 79-84; FAO. 2015.The Second Report of The State of The World’s Animal Genetic Resources For Food and Agriculture: 25-42; FAOSTAT www.faostat.fao.org (20 marca 2017) Martyniuk E. 2010. Ochrona Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich: 4-12 Wyd. MRiRW, Warszawa; Martyniuk E. 2016. Przegląd Hodowlany 5: 6-9; Szwaczkowski T. 2015. Przegląd Hodowlany 2: 8-11.  Williams P.E.V. 1995. Animal Feed Science Technology 53: 135-144; Zhang W., Aggrey S.E., Pesti G.M., Bakalli R.I., Edwards H.M. 2005.  Poultry Science 4: 1075-1079