Bieżący numer

Archiwum

Hipertrofia włókien mięśniowych jako zmiana histopatologiczna w mięśniach szkieletowych
Magdalena Górska, Dorota Wojtysiak

Mięsień szkieletowy składa się z wielu równolegle ułożonych obok siebie włókien mięśniowych, uporządkowanych w wiązki. Włókna mięśniowe scalane są ze sobą poprzez obecną w mięśniach tkankę łączną, której zadanie polega na przekazywaniu siły skurczu mięśni innym strukturom anatomicznym i doprowadzanie naczyń krwionośnych i limfatycznych do włókien mięśniowych. W mięśniach szkieletowych tkanka łączna nazywana jest zrębem łącznotkankowym, który wykazuje budowę hierarchiczną. Cały mięsień otoczony jest przez namięsną (epimysium) nazywaną również omięsną zewnętrzną. Od niej odchodzą łącznotkankowe pasma zwane omięsną (perimysium). Wnikają one do wnętrza mięśnia, otaczając wiązki włókien mięśniowych. Z kolei każde włókno mięśniowe pokrywa cienka warstwa tkanki łącznej, określana mianem śródmięsnej (endomysium) [Cichocki i in., 2009].

Literatura:

Bee G., Biolley C., Guex G., Herzog W., Lonergan S.M., Huff-Lonergan E., 2006, Effect of available dietarycarbohydrate and preslaughter treatment on glycolytic potential, protein degradation, and quality traits of pig muscles, J. Anim. Sci., 84: 191-203.
Berri C., 2000, Variability of sensory and processing quality of poultry meat, World’s Poult. Sci. J., 56: 209-224.
Bogucka J., Walasik K., Eliminowska-Wenda G., Kruczyńska K., 2006, Pathological changes in the structure of semimembranosus muscle from pigs included in the Stamboek and Torhyb breeding programmes, Anim. Sci. Pap. Rep., 24: 45-52.
Branciari R., Castellini C., Dal Bosco A., Mammoli R., Rea S., Ranucci D., 2013, The occurrence of giant fibres in different muscles of two chicken genotypes, Brit. Poultry Sci., 55: 181-185.
Cassens R.G., Cooper C.C., Briskey E.J., 1969, The occurrence and histochemical characterization of giant fibers in the muscle of growing and adult animals, Acta Neuropathol., 12: 300-304.
Chiang W., Solomon M.B., Kotula K.L., 1995, Muscle fiber types of leg muscles from broiler chickens in relation to ageand sex, J. Muscle Foods, 6: 299-311.
Cichocki T., Litwin J.A., Mirecka J., 2009, Kompendium histologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, s. 165.
Dalle Zotte A., Remigtnon H., Ouhayoun J., 2010, Effects of some of pathological and Zootechnical factors on appearance of giant fibers in rabbit. Consequences on muscle fiber type, morphology and meat quality, World Rabbit Sci., 9: 1-7.
Fazarinc G., Candek-Potokar M., Ursic M., Vrecl M., Pogacnik A., 2002, Giant muscle fibres in pigs with different Ryr1 genotype, Anat. Histol. Embryol: Journal of Veterinary Medicine Series C, 31: 367-371.
Fiedler I., Ender K., Wicke M., Maak S., Lengerken G.V., Meyer W., 1999, Structural and functional characteristics of muscle fibres in pigs with different malignant hyperthermia susceptibility (MHS) and different meat quality, Meat Sci., 53: 9-15.
Kłosowska D., Fiedler I., 2003, Muscle fibre types in pigs of different genotypes in relation to meat quality, Anim. Sci. Pap. Rep., 21: 49-60.
Kłosowska D., Kłosowski B., Nowak B., 1995, Histopathological changes in longissimus muscle of Pietrain pigs and its crosses, Proceedings of the 2nd Dummerstorf muscle workshop on muscle growth and meat quality, Rostock, 17-19 May, 84-91.
Kulišek V., Haščik P., Kačaniova M., Fikselova M., Odstrčil M., Rafay J., Parkanyi V., 2009, Histochemical analysis of skeletal muscles in normal and luxant rabbits, Slovak J. Anim. Sci., 42: 10-17.
Le Bihan-Duval E., Berri C., Baéza E., Santé V., Astruc T., Rémignon H., Le Pottier G., Bentley J., Beaumont C., Fernandez X., 2003, Genetic parameters of meat technological quality traits in a grand-parental commercial line of turkey, Genet. Sel. Evol., 35: 623-635.
Makovický P., Makovický P.A., Chrenková M., 2009, Histopathological aspects of giant fibers in selected muscles of the pig, Isr. J. Vet. Med., 64: 31-35.
Mammoli R., Branciari R., Ranucci D., Miraglia D., Cioffi A., Avellini P., Severini M., 2004, Giant fibers in broiler chickens, 50th I.Co.M.S.T., Helsinki, Finland, 8-13 August, Helsinki University Press, 213-216.
Miraglia D., Mammoli R., Branciari R., Ranucci D., Cencigoga B.T., 2006, Characterization of muscle fibre type and evaluation of the presence of giant fibres in two meat chicken hybrids, Veterinary Research Communications, 30: 357-360.
Remignon H., Zanusso J., Albert G., Babilé R., 2000, Occurrence of giant myofibres according to muscle type, pre or post-rigor state and genetic background in turkeys, Meat Sci., 56: 337-343.
Remignon H., Cardahaut M.F., Marche G., Ricard F.H., 1995, Selection for rapid growth increases the number and the size of muscle fibers without changing their typing in chickens, J. Muscle Res. Cell. Motil., 16: 95-102.
Schubert-Schoppmeyer A., Fiedler I., Nürnberg G., Jonas L., Ender K., Maak S., Rehfeldt C., 2008, Simulation of giant fibre development in biopsy samples from pig longissimus muscle, Meat Sci., 80: 1297-1303.
Shen Q.W., Means W.J., Thompson S.A., Underwood K.R., Zhu M.J., McCormick R.J., Ford S.P., Du M., 2006, Pre-slaughter transport, amp-activated protein kinase, glycolysis, and quality of pork loin, Meat Sci., 74: 388-395.
Sink J.D., Mann O.M., Turgut H., 1986, Characterization of the giant myofiber in bovine skeletal muscle, Pathobiol., 54: 1-7.
Sobczak M, Lachowicz K, Zochowska-Kujawska J., 2010, The influence of giant fibres on utility for production of massaged products of porcine muscle longissimus dorsi, Meat Sci., 84: 638-644.
Sośnicki A., 1987, Histopathological observation of stress myopathy in m. longissimus in the pig and relationships with meat quality, fattening and slaughter traits, J. Anim. Sci., 65: 584-596.
Walasik K., Kłosowska D., Grześkowiak E., 2000, Pathological changes in musculus longissimus lumborum of hybrid pigs with Hampshire genes (in Polish), Rocz. Nauk. Zoot., Suppl., 6: 233-237.
Wilson B.W., Nieberg P.S., Buhr R.J., Kelly B.J., Schultz F.T., 1990, Turkey muscle growth and focal myopathy, Poult. Sci., 69: 1553-1562.
Wimmers K., Fiedler I., Hardge T., Murano E., Schellander K., Ponsuksili S., 2006, Qtl for microstructural and biophysical muscle properties and body composition in pigs, BMC Genetics, 7: 15.
Wojtysiak D., 2012, Pathological changes in the microstructure of longissimus lumborum muscle form five breeds of pigs, Folia Biologica (Cracow), 60: 55-60.

Wojtysiak D., Migdał W., 2006, Effect of body weight on histopathological changes in m. longissimus lumborum of fatteners, Anim. Sci., 2: 451-455.