Bieżący numer

Archiwum

Analiza etiopatogenezy przypadku klinicznego zespołu martwicy główki kości udowej
Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Joanna Kowalczyk Andrzej Koncicki

Zespół martwicy główki kości udowej (femoral head necrosis - FHN) jest jedną z potocznych nazw stanu patologicznego opisywanego, jako bakteryjna chondronekroza oraz zapalenie kości i szpiku (bacterial chondronecrosis and osteomyelitis - BCO). Zmiany patologiczne w przebiegu FHN (BCO) lokalizują się najczęściej w proksymalnym końcu kości udowej oraz piszczelowej, przy czym z badań McNamee i wsp. (2) wynika, iż najczęściej (w blisko 64% badanych przypadków) dotyczą one tylko jednego miejsca predylekcyjnego, co jest bardzo istotne z punktu widzenia diagnostycznego.

Literatura:
 
1.         McNamee P.T., McCullagh J.J., Rodgers J.D., Thorp B.H., Ball H.J., Connor T.J., McConaghy D., Smyth J.A.: Development of an experimental model of bacterial chondronecrosis with osteomyelitis in broilers following exposure to Staphylococcus aureus by aerosol, and inoculation with chicken anaemia and infectious bursal disease viruses. Avian Pathology, 1999, 28, 26– 35.
2.         McNamee P.T., McCullagh J.J., Thorp B.H., Ball H.J., Graham D.G. McCullough S. J. McConaghy D., Smyth J.A.: Study of leg weakness in two commercial broiler flocks. Veterinary Record, 1998, 143, 131–135.
3.         McNamee P.T., Smyth J.A.: Bacterial chondronecrosis with osteomyelitis ('femoral head necrosis') of broiler chickens. Avian Pathology, 2000, 29, 477-495.  
4.         Nairn M.E,.Watson A.R.A.: Leg weakness in poultry – a clinical and pathological characterisation. Australian Veterinary Journal, 1972, 48, 645–656.
5.         Skeeles K.J.: Staphylococcosis. [w] B.W. Calnek, H.J. Barnes, C.W. Beard, L.R. McDougald, Y.M. Saif (Eds), Diseases of Poultry 10'ta edycja, Ames, Iowa State University Press. 1997, pp. 247–253.
6.         Wideman RF Jr, Pevzner I.: Dexamethasone triggers lameness associated with necrosis of the proximal tibial head and proximal femoral head in broilers. Poult Sci. 2012 Oct;91(10):2464-2474.

7.         Wilczyński J., Wystalska D.: Zespół martwicy główki kości udowej u kurcząt brojlerów. Izolowane bakterie i ich lekowrażliwość. Polskie Drobiarstwo - Suplement Zdrowie, 2015, 3-7.