Bieżący numer

Archiwum

Czynniki wpływające na czas trwania klucia oraz jakość jednodniowych piskląt brojlerów
Błażej Nowak

Jakość jednodniowych piskląt zależy od szeregu czynników, takich jak warunki inkubacji jaj, czas trwania lęgu oraz postępowanie z pisklętami tuż po wykluciu. Pisklęta brojlerów klują się po około 461–510 godz. (średnio 21 dni) inkubacji (Almeida i wsp., 2008; Tong i wsp., 2011). Wiele zakładów wylęgowych w celu poprawy opłacalności produkcji zwiększa rozmiary inkubatorów, stara się maksymalizować liczbę oraz wylęgowość inkubowanych jaj, a także produkować z nich jak najlepszej jakości pisklęta. Jednakże takie działanie często powoduje sytuację, w której inkubuje się jaja pochodzące z różnych ferm, od niosek w różnych wieku. Konsekwencją tego może być wydłużenie się czasu lęgu (ang. hatch window – HW), który definiuje się jako czas od wyklucia pierwszego do wyklucia ostatniego pisklęcia.
 
Literatura:
1.            Abiola S.S., Meshioye O.O., Oyerinde B.O., Bamgbose M.A. Effect of egg size on hatchability of broiler chicks. Archivos de Zootecnia. 2008. 57: 83-86
2.            Almeida J.G., Vieira S.L., Gallo B.B., Cconde O.R.A., Olmos A.R. Period of incubation and posthatching holding time influence on broiler performance. Revista Brasileira de Ciência Avícola. 2006. 8: 153-158
3.            Bergoug H., Burel C., Guinebretière M., Tong Q., Roulston N., Romanini C. E. B., Exadaktylos V., Mcgonnell I. M., Demmers T. G. M., Verhelst R., Bahr C., Berckmans D., Eterradossi N. Effect of pre-incubation and incubation conditions on hatchability, hatch time and hatch window, and effect of post-hatch handling on chick quality at placement. World's Poultry Science Journal. 2013. 69: 313-334
4.            Boerjan M. CO2 controlled setting and hatching: benefits and drawbacks. World Poultry. 2001. 17: 19-20
5.            Careghi C., Tona K., Onagbesan O., Buyse J., Decuypere E., Bruggeman V. The effects of the spread of hatch and interaction with delayed feed access after hatch on broiler performance until seven days of age. Poultry Science. 2005. 84: 1314-1320.
6.            Casteel E.T., Wilson J.L., Buhr R.J., Sander J.E. The influence of extended posthatch holding time and placement density on broiler performance. Poultry Science. 1994. 73: 1679-1684
7.            Christensen V., Wineland M., Fasenko G., Donaldson W. Egg storage alters weight of supply and demand organs of broiler chicken embryos. Poultry Science. 2002. 81: 1738-1743
8.            Hossain S.M., Barreto S.L., Bertechini A.G., Rios A.M., Silva C.G. Influence of dietary Vitamin E level on egg production of broiler breeders, and on the growth and immune response of progeny in comparison with the progeny from eggs injected with Vitamin E. Animal Feed Science and Technology. 1998. 73: 307-317
9.            Mather C.M., Laughlin K.F. Storage of hatching eggs: The effect on total incubation period. British Poultry Science. 1976. 17: 471-479
10.          Minka N.S., Ayo J.O. Physiological responses of food animals to road transportation stress. African Journal of Biotechnology. 2009. 8: 7415-7427
11.          Mitchell M.A., Kettlewell P.J., Carlisle A., Hunter R.R., Manning T. Defining the optimum thermal environment for the transportation of 1-d-old chicks: physiological responses during transport simulations. British Poultry Science. 1996. 37: 89-90
12.          Reis L.H., Gama, L.T., Saores M.C. Effects of short storage conditions and broiler breeder age on hatchability, hatching time, and chick weights. Poultry Science. 1997. 76: 1459-1466
13.          Ruiz J., Liman C.A. Effect of pre-incubation storage conditions on hatchability, chick weight at hatch and hatching time in broiler breeders. British Poultry Science. 2002. 43: 374-383
14.          Stephens C.P., Hampson D.J. Experimental infection of broiler breeder hens with the intestinal spirochaete Brachyspira (Serpulina) pilosicoli causes reduced egg production. Avian Pathology. 2002. 31: 169-175
15.          Tona K., Bamelis F., Coucke W., Bruggeman V., Decuypere E. Relationship between broiler breeder's age and egg weight loss and embryonic mortality during incubation in large-scale conditions. Journal of Applied Poultry Research. 2001. 10: 221-227
16.          Tona K., Bamelis F., De Ketelaere B., Bruggeman V., Moraes V., Buyse J., Onagbesan O., Decuypere E. Effects of egg storage time on spread of hatch, chick quality, and chick juvenile growth. Poultry Science. 2003. 82: 736-741
17.          Tong Q., Mcgonnell I.M., Romanini C.E.B., Exadaktylos V., Berckmans D., Bergoug, H., Guinebretière M., Eterradossi N.R., Garain P., Demmers T. Monitoring environmental conditions during incubation of chicken eggs. 15th International Congress on Animal Hygiene, Vienna, Austria. 2011. 117-119
18.          Willemsen H., Kamers B., Dahlke F., Han H., Song Z., Ansari Pirsaraei Z., Tona K., Decuypere E., Everaert, N. High- and low-temperature manipulation during late incubation: Effects on embryonic development, the hatching process, and metabolism in broilers. Poultry Science. 2010. 89: 2678-2690
19.          Wilson H.R. Interrelationships of egg size, chick size, posthatching growth and hatchability. World's Poultry Science Journal. 1991. 47: 5-20
20.          Xin H. Mortality and body weight of breeder chicks as influenced by air temperature fluctuations. Journal of Applied Poultry Research. 1997. 6: 199-204