Bieżący numer

Archiwum

Najczęstsze zagrożenia mikrobiologiczne w mięsie drobiowym - analiza sytuacji epidemiologicznej na postawie raportów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Agnieszka Jackowska-Tracz, Michał Tracz, Krzysztof Anusz

Według WHO zdrowie to stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego, czyli stan, w którym budowa i czynność wszystkich tkanek i narządów są nie tylko prawidłowe, ale zapewniają również wewnętrzną równowagę i zdolność przystosowania do otaczających warunków, również społecznych. Na stan naszego zdrowia ma wpływ spożywana żywność. Patogeny odzwierzęce stanowią 60% wszystkich ludzkich patogenów. Według danych szacunkowych Centers for Disease Control and Prevention (CDC), co roku około 1 na 6 Amerykanów (48 milionów osób) choruje, 128 tysięcy jest hospitalizowanych, a 3 tysiące chorych umiera na choroby odżywnościowe (ang. food-borne diseases). W UE w 2015 r. odnotowano ponad 4 tysiące ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych, których skutkiem było ponad 45 tysięcy zachorowań, prawie 4 tysiące przypadków hospitalizacji i 17 przypadków śmiertelnych.
 
Literatura:
1.            Doyle M.P., Beuchat L.R., Montville T.J. Food Microbiology: fundamentals and frontiers. 2nd edition. ASM Press, Washington 2001, pp. 141-435.
2.            European Food Safety Authority. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2015. EFSA Journal 2016;14(12):4634.
3.            European Food Safety Authority. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2014. EFSA Journal 2015;13(12):4329.
4.            Food Safety Authority of Ireland. Guidance Note No. 27. Guidance Note on the Enforcement of Commission Regulation (EC) No 2073/2005 on Microbiological Criteria for Foodstuffs. Dublin 2014.
5.            he European Union summary report on trends and sources of
6.            Regulation (EC) No. 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs, Official Journal of the European Union L 338/1 of 22 December 2015, as amended.
7.            McLandsbborough L. Food Microbiology Laboratory. CRC Press, Boca Raton 2005, pp. 33-107.