Bieżący numer

Archiwum

Kapłony, pulardy i kury rosołowe jako oferta produkcji niszowej.
Józefa Krawczyk, Jolanta Calik, Joanna Obrzut

W intensywnym chowie kur wyróżnia się dwa kierunki ich użytkowania: nieśny i mięsny. Takie ukierunkowanie produkcji nastąpiło w Stanach Zjednoczonych już na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku, co doprowadziło do uzyskania kur nieśnych o niewielkiej masie ciała, ale dobrej nieśności oraz ciężkich kur mięsnych. W ten sposób ograniczono dwukierunkowe użytkowanie kur, które obecnie w Polsce jest spotykane wyłącznie w chowie przyzagrodowym lub ekologicznym i ma niewielki udział w produkcji jaj i mięsa drobiowego.
 
Literatura
1.            Berri C. (2007): Quality differences between standard and alternative productions. XVIII European Symposium on the Quality of Poultry Meat and XII European Symposium on the Quality of Egg products, Prague, M2 - Extensive and organic production; 123-127.
2.            Berri C., Le Bihan-Duval E., Baeza E., Chartrin P., Picgirard L., Jehl N., Qentin M., Picard M., Duclos M. J. (2005): Further processing characteristics of breast and leg meat from fast-, medium- and slow-growing commercial chickens. Anim. Res., 54; 123-134.
3.            Calik J., Połtowicz K., Świątkiewicz S., Krawczyk J., Nowak J. (2015): Effect of caponization on meat quality of Greenleg Partridge cockerels. Ann. Anim. Sci., 15 (2); 541-553.
4.            Cui X., Lin R., Cui H., Zhao G., Zheng M., Li Q., Liu J., Liu Z., Wen J. (2016 a): Effects of caponization and ovariectomy on objective indices related to meat quality in chickens. Poult Sci. Epub ahead of print. doi:10.3382/ps/pew346
5.            Cui X., Wang J., Liu J., Zhao G., Liu R. (2016 b): Effects of Caponization
and Ovariectomy on Comb Development,Slaughter Performance and Fat Metabolism in Beijing-you Chickens. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 47 (7): 1414-1421.
6.            Dal Bosco A., Mugnai C. , Ruggeri S. , Mattioli S. , Castellini C. (2012): Fatty acid composition of meat and estimated indices of lipid metabolism in different poultry genotypes reared under organic system. Poultry Sci.,  91; 2039-2045.
7.            Fanatico A. C., Cavitt L.C., Pillai P. B., Emmert J. L., Owens C. M. (2005a): Evaluation of slower-growing broiler genotypes grown with and without outdoor access: meat quality. Poultry Sci., 84; 1785-1790.
8.            Fanatico A. C., Pillai P. B., Cavitt L.C., Owens C. M., Emmert J. L. (2005b): Evaluation of slower-growing broiler genotypes grown with and without outdoor access: growth performance and carcass yield. Poultry Sci., 84; 1321-1327.
9.            Fanatico A. C., Pillai P. B., Cavitt L.C., Emmert J. L., Meullenet J. F., Owens C. M. (2006): Evaluation of slower-growing broiler genotypes grown with and without outdoor access: sensory attributes. Poultry Sci., 85; 337-343.
10.          Franco D., Rois D., Vazquez J. A., Purrinos L., Gonzalez R.,  Lorenzo J. M. (2012): Breed effect between Mos rooster (Galician indigenous breed) and Sasso T-44 line and finishing feed effect of commercial fodder or corn. Poultry Sci., 91: 487-498.
11.          Guo X., Ma C., Fang Q., Zhou B., Wan Y., Jiang R. (2016): Effects
of ovariectomy on body measurements, carcass composition, and meat quality
of Huainan chickens. Anim. Production Sci. Epub ahead of print.
doi: 10.1071/AN15815
12.          Kijowski J. (2002): Jakość mięsa kurcząt z systemu ekstensywnego “Label Rouge”. Rozdział w monografii „ Sterowanie jakością mięsa kurcząt brojlerów”, wyd. wł. IZ OBD w Zakrzewie; 43-52.
13.          Krawczyk J. (2009): Quality of eggs from Polish native Greenleg Partridge chicken-hens maintained in organic vs. backyard production systems. Animal Science Papers and Reports, v.27, No 3; 227-235
14.          Krawczyk J., Calik J., Szefer M. (2012): Stan populacji kur nieśnych  objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, z. 4;31-39.
15.          Krawczyk J., Puchała M. (2015): Praktyczne aspekty ochrony bioróżnorodności drobiu - dwukierunkowe wykorzystywanie wybranych populacji kur. Polskie Drobiarstwo nr 1; 2-6.
16.          Kopeć W.,  Bobak Ł. (2009): Ubój i obróbka poubojowa a jakość mięsa drobiu. Przetwórstwo mięsa drobiu – podstawy biologiczne i technologiczne. Pod red. Smolińskiej i Kopcia. Wyd. Uniw. Przyrod. we Wrocławiu; 193-244.
17.          Murawska D., Bochno R. (2007): Comparison of the slaughter quality of leyer-type cockerels and broiler chickens. J. Poult. Sci., 44; 105-110.
18.          Murawska D., Bochno R., Michalik D., Janiszewska M. (2005): Age-related changes in the carcass tissue composition and distribution of meat and fat with skin in carcass of laying-type cockerels. Arch. Geflügelk., 69 (3); 135-139.
19.          Obrzut J., Pasternak M., Krawczyk J. (2014): Możliwości wykorzystania krajowych populacji kur objętych ochroną do produkcji pulard. Wiadomości Zootechniczne, R. L11 (1): 66-75
20.          Połtowicz K. (2007): Effect of crossing slow growing hens with Hubbard cocks on performance and meat quality of the crossbreds. Proc. XVIII European Symposium on the Quality of Poultry Meat, Prague, 02-05.09.2007, P.075;
297-300.
21.          Połtowicz K., (2012): Wolno rosnące kurczęta w produkcji mięsa drobiowego,
cz. I, Pol. Drob., 2; 34-38.
22.          Puchała M., Krawczyk J., Calik J. (2014): Influence of origin of laying hens on the quality of their carcasses and meat after the first laying period. Ann. Anim. Sci.,  13,( 2); 685-696
23.          Puchała M., Krawczyk J., Sokołowicz Z., Utnik-Banaś (2015): Effect of breed and production system on physicochemical characteristics of meat from multipurpose hens. Ann. Anim. Sci. 15 (1); 247-261
24.          Smith D. P. , Northcutt J. K. , Steinberg E. L. (2012): Meat quality and sensory attributes of a conventional and a Label Rouge-type broiler strain obtained at retail. Poultry Sci.,  91; 1489-1495.
25.          World Watch List (2000). FAO; Rzym; 348-349.
26.          Zhu C., Jiang Z. Y., Jiang S. Q., Zhou G. L., Lin Y. C., Chen F., Hong P. (2012): Maternal energy and protein affect subsequent growth performance, carcass yield and meat color in Chinese Yellow broilers. Poultry. Sci., 91; 1869-1878.
27.          Żmija J., Czekaj M. (2014): Społeczny character drobnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Nauk. SGGW Problemy Rolnictwa Światowego.14 (2); 269-278