Bieżący numer

Archiwum

Kokcydioza indyków- etiologia, patogeneza, diagnostyka i zapobieganie
Joanna Urbanowicz, Piotr Falkowski, Łukasz Gaweł

Kokcydioza drobiu jest pierwotniaczą chorobą wywoływaną przez jednokomórkowe organizmy eukariotyczne z rodzaju Eimeria. Pierwotniaki te, w przypadku niewłaściwej dezynfekcji obiektów i błędów dotyczących profilaktyki, mogą być szczególnie istotne w wielkotowarowej produkcji drobiu grzebiącego. Eimeria spp. jest pasożytem wewnątrzkomórkowym o skomplikowanym cyklu rozwojowym, odbywającym się zarówno w organizmie gospodarza, jak i środowisku zewnętrznym. Do zarażenia ptaków dochodzi przez przewód pokarmowy, poprzez spożycie wysporulowanych oocyst- formy rozwojowej kokcydiów, opornej na czynniki środowiska. Ze względu na dużą rozrodczość pasożyta szybko dochodzi do kumulacji oocyst w środowisku, prowadzącej do wybuchu choroby.
Literatura:
1. Dalloul R.A., Lillehoj H. S., Poultry coccidiosis: recent advancements in control measures and vaccine development, Expert Review of Vaccines, 2006, 5(1), 143-163Fitz-Coy S, Kokcydioza indyków, Polskie Drobiarstwo, Monografia 2016,46-48
2. Gawel A., Etiologia i zwalczanie kokcydiozy u indyków, Życie Weterynaryjne, 2001, 76(6), 316-318
3. Gawel A., Mazurkiewicz M., Świerzy B., Okulewicz A., Występowanie kokcydiów w krajowych fermach indyków rzeźnych, Medycyna Wet. 2003, 59(11), 1037-1039
4. Hafeez M.A., Shivaramaiah S., Dorsey K.M., Ogedengbe M.E., El-Sherry S., Whale J., Cobean J., Barta J.R.., Simultaneous identification and DNA barcoding of six Eimeria species infecting turkeys using PCR primers targeting the mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I (mtCOI) locus, Parasitol Res. 2015, 114(5), 1761-1768
5. Mazurkiewicz M., Choroby drobiu. AWR, Wrocław, 2005, 524-527
6. Rathinam T., Gadde U., Chapman H.D. Attenuation of a drug-sensitive strain of a turkey protozoan parasite Eimeria meleagrimitis by selection for precocious development. Vet Parasitol. 2016, 216, 1-3
7. Olejnik M., Bezpieczeństwo stosowania kokcydiostatyków jako dodatków paszowych, Polskie Drobiarstwo, 2016, Monografia, 49-53
8. Stonfer M., Praktyczne uwagi na temat leczenia kokcydiozy drobiu, Polskie Drobiarstwo, 2016, , 61-66