Bieżący numer

Archiwum

Wirus Choroby Derzsy’ego- zagrożenie dla stad gęsi i kaczek piżmowych
Marta Sosińska-Wielawska, Małgorzata Bednarczyk ,Marcin Różewicz

Jednym z ważniejszych aspektów współczesnej produkcji drobiarskiej jest prewencja zdrowia ptaków. Obecnie wiodącą role odgrywają kurczęta brojlery, kur nioski indyki rzeźne oraz gęsi i kaczki. Pod względem produkcji gęsiny Polska zajmuje czołowe miejsce w Europie (7 mln sztuk gęsi), co przekłada się na produkcję 22 mln ton gęsiny. Zdecydowana większość tej produkcji opiera się na naszej krajowej gęsi  białej kołudzkiej, która powstała w  Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Kołudzie Wielkiej.
Literatura:
1. Poonia B., Dunn P.A., Lu H., Jaroszynski K.W., Schat K.A ., (2006). Isolation and molecular characterization of a new Muscovy duck parvovirus from Muscovy ducks in the USA. Avian Pathol. 2006 Dec;35(6):435-41.
2. Tarasiuk K. (2015). Choroba Derzsyego zagrożeniem w produkcji drobiu wodnego. Życie Weterynaryjne 7 (90), 440-443.
3. Palya V. J., (2013). Parvovirus infections of waterfowl. W: Diseases of Poultry. Eds Swayne D. E., Glissen J. R., Mcdougald L. R., Nolan L. K., Suarez D. L., Nair V. L. 13th edn. Wiley -Blackwell., 444–454.