Bieżący numer

Archiwum

Akty terrorystyczne w łańcuchu żywnościowym. Aktualne wyzwania w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
Michał Majewski, Przemysław Racewicz, Hanna Turlewicz, Marta Strzelecka, Agata Wylandowska

Bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek jest jednym z najwyższych priorytetów dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Zapewnienie konsumentom żywności, która będzie spełniała ich oczekiwania pod względem bezpieczeństwa, jak i wysokiej jakości, ma kluczowe znaczenie dla stabilnej gospodarki, zapewnienia zdrowia publicznego, jak również budowania pozycji marki na rynku. Zaufanie buduje się latami, a stracić je można w czasie jednego kryzysu. Użycie broni biologicznej lub chemicznej za pośrednictwem żywności może narazić ogromną liczbę ludzi na niebezpieczeństwo.
Literatura:
 
 
1. World Health Organization, HACCP–Introducing the Hazard Analysis and Critical Control Point System, www.who.int/foodsafety/fs_management/haccp_intro/en/index.html
2. “Rome Declaration on World Food Security.” World Food Summit, 13–17 November 1996, Rome, Italy, available at: www.fao.org/wfs/index_en.htm
3. Dzwolak W.: Terroryzm żywności – czynniki zagrożenia. Przem. spoż. 2009,63,43-45.
 4.  Gawęcki J., Krejpcio Z.: Bezp. żywn. i żywi. Wyd UP w Pzn. 2014, 70-77.
5.            Dzwolak W.: Wprowadzenie do obrony żywności (food defense). Przeg. Mleczarski. 2014, 11, 3-9.
 
6.            Czuba K., Mazurkiewicz M., Kamiński K., Różewski F., Skrajnowska D.,Tokarz A.: BIOTERRORYZM – ZAGROŻENIE, ZASADY POSTĘPOWANIA, REGULACJE PRAWNE. BIULETYN Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
7.            Lach J., Sulgostowska T.: “Wąglik jako broń biologiczna – wybrane aspekty etiologiczne, epidemiologiczne i militarne”. Przegląd hodowlany. 8/2002, str. 5-9.
 
8.            Rascco B., Bledsoe G.. „Bioterrorism and food safety”. Taylor & Francis, 2005, str. 55-60.
 
9. Morse S.: Biological and chemical terrorism. Tech. in Soc. 2003,25,557–563.
10.  Dzwolak W.: Obrona żywności. Zagrożenia intencjonalnym zanieczyszczeniem potraw. Przegląd gastronomiczny. 12/2004, tom 68, str. 4-5.
11. Markowska-Daniel J., Pejsak Z.: Afrykański pomór świń. Życie Wet. 2014,89, 191-196.
12. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.  23.07.2014. http://old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/23-07-14-asf-1.pdf.
13. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 265, 266, 267, 268 i 269 przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 20.04.2017. http://www.wetgiw.gov.pl/pdf/komunikat-glownego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-wystapienia-265-266-267-268-i-269-przypadku.pdf.
14. Komunikat prasowy dotyczący wyznaczenia dwudziestego trzeciego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce. 30.09.2016. http://www.wetgiw.gov.pl/pdf/komunikat-prasowy-dotyczacy-wyznaczenia-dwudziestego-trzeciego-ogniska-afrykanskiego-pomoru-swin-w-polsce.pdf
15. Związek J.: Aktualna sytuacja epizootyczna afrykańskiego pomoru świń oraz dane na temat jego zwalczania. Życie Wet. 2011,86, 766-770.
16. Kupper J., Grobosch T., Kistler R., Sydler T., Naegeli H.: Bromadiolon-Vergiftung bei Füchsen. Schweizer Archiv für Tierheilkunde. 2006, 148, 405-408.
17. Brent A., Smith M.D.: Strychnine poisoning.  The Journal of Emerg Med. 1990,8,321-325.
18. Michota-Katulska E., Zegan M., Dziołak A., Boniecka J.: Pestycydy jako zagrożenie występujące w żywności. Zagad. Doradz. Rolniczego. 2015,79,40-50.
19. Fang T., Chen K., Wu M., Sung J.M., Huang J.J.: Coumaphos Intoxications Mimic Food Poisoning. Journal of Toxicology: Clinical Toxicology. 1995,8,699-703.
20. Rasco B.A., Bledsoe G.E.: Bioterrorism and Food Safety. CRC PRESS 2005, 71-74.
21. Droder D.: Terrorist Poison Israeli Oranges. The Washington Post. 02.02.1987.
22. Perkins A.C.: The London polonium poisoning: Events and medical implications.World Journal of Nuclear Medicine. 6,102-106.
23. Jefferson R.D.,  Goans R.E., . Blain P.G., Thomas S.H.L.: Diagnosis and treatment of polonium poisoning. Clin. Toxicol. (Phila). 2009,47,379-92.
24. Dalziel G.R., :Food Defence Incidents 1950-2008: A chronology and analysis of incidents involving the malicious contamination of the food supply chain. Centre of Excellence for National Security, S. Rajartnam School of International Studies, Nanyang Technological University. 2009, 19-20.
25. Prichard J.: Grocery store worker accused of poisoning beef. AP, 13.02.2003.
26. Prichard J.: Former grocery store employee pleads quilty to lacing beef with insecticide. AP, 21.05.2003.
27. Terence K.L.: The Bohol Tragedy- Pesticide Contamination Did It, Doctors Say. Bu-lat-lat (boo-lat-lat). Vol. V, No. 6, March 13-19, 2005.
28. Foderaro L.W., McGrory M.K.: Contaminant That Sickened 40 at Church is still Mystery. New York Times, 10.02.2006.
29.  Holtz J.: Substance Found in Church`s Grape Juice. New York Times, 12.02. 2006.
30.  Foderaro L.W., McGrory M.K.: Contaminant That Sickened 40 at Church is still Mystery. New York Times, 10.02.2006.
31. Terence K.L.: The Bohol Tragedy- Pesticide Contamination Did It, Doctors Say. Bu-lat-lat (boo-lat-lat). Vol. V, No. 6, March 13-19, 2005.
       32. Meade A., Fife-Yeomonas J.: Food Trerrorism. The Weekend Australian, 15.02.1997.
33. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
34.          Rozporządzenie (WE) 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
35.          Rozporządzeniem MRiRW w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomóŕ świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.
36.          Komunikat nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie mleka w proszku, w którym wykryto obecność ciał obcych. 28 stycznia 2013. http://old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/28-01-13-komunikat-glw-mleko-1.pdf
37.          Komunikat nr 2 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie mleka w proszku, w którym wykryto obecność ciał obcych. 1.02.2013. http://old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/1-02-13-komunikat-glw-mleko-2.pdf
38.          Komunikat nr 3 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie mleka w proszku, w którym wykryto obecność ciał obcych. 21.02.2013. http://old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/21-02-13-komunikat-glw-mleko-3.pdf
39.          Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie „wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017–2019”.