Bieżący numer

Archiwum

Kaczki pekin krajowy (P-33), kaczki pomniejszone (K-2) i kaczki KhO-1
Mirosław Lisowski, Bartosz Grajewski, Ewa Gornowicz, Lidia Lewko

Zasoby genetyczne zwierząt to wszystkie gatunki, rasy i odmiany zwierząt gospodarskich, które zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Zasobów Genetycznych (Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture – FAO) powinny być chronione ze względów gospodarczych, naukowych i kulturowych (Alderson, 1990; FAO, 1992; NRC, 1993; Wężyk i in., 2000; Wężyk i Cywa-Benko, 2000). Zgodnie z tymi zaleceniami w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach k. Kórnika, należącej do Instytutu Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka utrzymywane są stada zachowawcze kaczek pochodzenia krajowego i zagranicznego, a także wytworzone z ich udziałem grupy syntetyczne (Katalog, 2006). Stada zachowawcze kaczek utrzymuje się tam metodą in situ od lat 70. minionego wieku. Do stad tych zalicza się między innymi rody: pekin krajowy (P-33), kaczki pomniejszone (K-2) i kaczki KhO-1.
 
Literatura
 
Alderson L. (1990). Genetic conservation of domestic livestock. V. I. C. A. B. International Oxon, UK.
Calik J., Zwierzyński R. (2014). Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych  gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB) W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. ISSN 2080-0991. Rok X, s: 107-124.
FAO (1992). Expert consultation on the management of global animal genetic resources. Rome, Italy, 7-10.04.1992.
De Marchi M., Cassandro M., Targhetta C., Baruchello M., Notter D. R. (2005). Conservation of poultry genetic resource in the Veneto region of Italy. Anim. Genet. Res. Inf. 37:63–74.
Katalog – Rasy rodzime (2006). XXI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Poznań, ss. 3-62.
Krupiński J. red. (2007). Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Polskie rasy zachowawcze. IZ PIB, Kraków: 120 s.
Książkiewicz J., Kisiel T. (2001). Porównanie masy ciała i cech reprodukcyjnych kaczek z różnych stad zachowawczych w pokoleniach rodzicielskim i potomnym. Folia Univ. Agric. Stetinensis, 219, Zoot., 41: 37-34.
Książkiewicz J. (2007). Rola i znaczenie rodzimych odmian kaczek objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Wiad. Zoot. R. XLIV (2006), 4: 39-43.
Li H. F., Zhu W. Q., Song W.T., Shu J. T., Han W., Chen K. W. (2010). Origin and genetic diversity of Chinese domestic ducks. Mol. Phylogenet. Evol. 57(2): 634-40.
NRC (1993). Managing global genetic resources: Livestock. National research council committee on managing global genetic resources. Natl. Acad. Press, Washington, DC.
Romanov M., N., Wężyk S., Cywa-Benko K., Sakhatsky N., I. (1996). Poultry Genetic resources in contries of eastern Europe-history and current state. Poultry and Avian Biol. Rev. 7 (1): 1-29.
Romanov M., N. (2000). Farm animal genetic resources. Global regions – breeds at risk. Europe. Ukraine (Chicken. Domestic duck. Domestic goose. Turkey). In: Scherf, B D, ed. World Watch List for Domestic Animal Diversity. Information Division, FAO, UNEP, Rome, Italy, 429-440, 642.
Sua Y., Longb R., Chenc G., Wuc X., Xiec K., Wand J. (2007). Genetic Analysis of Six Endangered Local Duck Populations in China Based on Microsatellite Markers.J. of Genetics and Genomics. 34. (11); 1010–1018.
Szalay I., Xuan D. Old hungarian poultry breeds and their use in high quality production. http://www.mgegodollo.hu/WEBSET_DOWNLOADS/526
/Szalay_paper_Old%20Hungarian%20poultry.pdf
Wężyk S., Cywa-Benko K. (2000). Współczesne problemy drobiu wodnego. Post. Nauk Rol., 1: 15−28.
Wężyk S., Cywa-Benko K., Siwek M., Bednarczyk M., Calik J. (2000). Badania nad genetycznym zróżnicowaniem zachowawczych ras kur. Rocz. Nauk. Zoot., 27 (1): 115−127.
Yakubu, A. (2013). Characterization of the local Muscovy duck genetic resource of Nigeria and its potential for egg and meat production. Worlds Poult. Sci. J., 69: 931-938.
Yakubu A., Muhammed M. M. , Ari M. M., Musa-Azara I. S., Omeje J. N. (2015). Correlation and path coefficient analysis of body weight and morphometric traits of two exotic genetic groups of ducks in Nigeria. Bang. J. Anim. Sci. 44: 1-9.
www.izoo.krakow.pl