Bieżący numer

Archiwum

Dzikie ptaki i ich migracje jako przyczyna rozprzestrzeniania się grypy ptaków
Marta Sosińska-Wielawska, Marcin Różewicz, Małgorzata Bednarczyk

W ostatnim czasie ponownie powrócił problem grypy ptaków zarówno w naszym kraju jak i w innych krajach Europy. Choć ta wirusowa choroba ptaków znana jest od dość dawna, to jednak pojawienie się tak wielu ognisk sprawiło, że znów zrobiło się o niej głośno. Wynika to z tego, że Polska jest wiodącym producentem drobiu zarówno kurcząt brojlerów i kur niosek, ale też indyków, gęsi, kaczek i innych gatunków. Łącznie na przełomie 2016/2017 roku stwierdzono 43 ogniska wirusa w stadach drobiu, zarówno dużych fermach jak i chowie przydomowym na terenie 11 województw. Natomiast 41 przypadków dotyczyło zakażenia wirusem u dzikich ptaków. Wykrycie na fermach zakażenia ptaków wirusem H5N8, spowodowało konieczność eliminacji wielu sztuk drobiu z ferm i ich okolic, gdzie go wykryto. Działania te miały na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa na inne fermy i przydomowe hodowle drobiu. Wybijanie tak licznych stad jest przyczyną dużych strat ekonomicznych zarówno dla naszego Państwa, które zobowiązane jest wypłacić odszkodowania za utylizowane ptaki, jak i dla renomy naszych produktów drobiarskich.
Literatura:
Świętoń E., Wyrostek K., Jóźwiak M., Olszewska-Tomczyk M., Domańska-Blicharz K., Meissner W., Włodarczyk R., Minias P., Janiszewski T., Minta Z., Śmietanka K. (2017). Surveillance for Avian Influenza Virus in Wild Birds in Poland, 2008-2015. J Wildl Dis.  Jan 17.
Domańska-Blicharz K., Mińta Z., Śmietanka K., Marchéb S., van den Bergb T. (2010). H5N1 High Pathogenicity Avian Influenza Virus Survival in Different Types of Water. Avian Diseases 54(s1):734-737.
Solan M., Józwik M. (2008). Grypa ptasia – influenza ptaków. Wiadomości Zootechniczne, R. XLVI (2008), 4: 59-64.
Easterday B.C., Hinshaw V.S. (1998). Influenza. W: Diseases of Poultry. B.W. Canlek (ed.), X edition, Iowa State University Press, p. 532.
Samorek–Salamonowicz E., Kozdroń W., Czekaj H. (2004). Influenza ptaków a zagrożenie zdrowia publicznego. Monografia: Influenza ptaków, zagrożenie dla ptaków i ludzi. PIW, Puławy,  26–34. 

Raport z aktualnej związanej z występowaniem w Polsce i innych krajach Europy wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/files/H5N8/Raport_H5N8_16.02.2017.pdf (dostęp; 16.02.2017) Śmietanka K., Niemczuk K. (2017)Analiza przyczyn występowanie grypy ptaków w Polsce i państwach UE. http://www.piwet.pulawy.pl (dostęp; 16.02.2017)