Bieżący numer

Archiwum

Co może przynieść woda?
Magdalena Gajęcka, Maciej Gajęcki

Wody powierzchniowe i podziemne są miejscem kumulowania się chcianych i niechcianych substancji niebezpiecznych, niepożądanych, materii organicznej i drobnoustrojów wprowadzanych do środowiska w wyniku działalności człowieka i zwierząt. Sytuacje te wywołują nowe problemy, do których nie jesteśmy odpowiednio przygotowani. Z dotychczasowej wiedzy wynika, że mamy w tej chwili problemy z zanieczyszczaniem wód gruntowych typu głębinowego, stanem higienicznym osadów różnego rodzaju cieków wodnych, z antybiotykoopornością oraz ich wpływem np. na produkcję drobiarską.
 
Literatura:
Baron P.A., Love D.C., Nachman K.E.: Pharmaceuticals and personal care products in chicken meat and other food animal products: A market-basket pilot study. Sci. Total Environ. 490, 296-300, 2014.
Bergion V., Sokolova E., Åström J., Lindhe A., Sörén K., Rosén L.: Hydrological modelling in a drinking water catchment area as a means of evaluating pathogen risk reduction. J. Hydrol. 544, Pages 74-85, 2017.
Bradshaw J.K., Snyder B.J., Oladeinde A., Spidle D., Berrang E M., Meinersmann R.J., Oakley B., Sidle R.C., Sullivan K., Molina M.: Characterizing relationships among fecal indicator bacteria, microbial source tracking markers, and associated waterborne pathogen occurrence in stream water and sediments in a mixed land use watershed Water Res. 101, 498-509, 2016.
Chen L.J., Lin X.D., Guo W.P., Tian J.H., Wang W., Ying X.H., Wang M.R., Yu B., Yang Z.Q., Shi M., Holmes E.C., Zhang Y.Z.: Diversity and evolution of avian influenza viruses in live poultry markets, free-range poultry and wild wetland birds in China. J. Gen. Virol. 97, 844-854, 2016.
Conley J.M., Evans N., Mash H., Rosenblum L., Schenck K., Glassmeyer S., Furlong E.T., Kolpin D.W., Wilson V.S.: Comparison of in vitro estrogenic activity and estrogen concentrations in source and treated waters from 25 U.S. drinking water treatment plants. Sci. Total Environ. 579, 1610-1617, 2017.
Del Rosario K.L., Mitra S., Humphrey Jr. C.P., O'Driscoll M.A.: Detection of pharmaceuticals and other personal care products in groundwater beneath and adjacent to onsite wastewater treatment systems in a coastal plain shallow aquifer. Sci. Total Environ. 487, 216-223, 2014.
Dey N.C., Parvez M., Dey D., Saha R., Ghose L., Barua M.K., Islam A., Chowdhury M.R.: Microbial contamination of drinking water from risky tubewells situated in different hydrological regions of Bangladesh. Int. J. Hyg. Envir. Heal. 220(3), 621-636, 2017.
Flores Ribeiro A., Bodilis J., Alonso L., Buquet S., Feuilloley M., Dupont J.-P., Pawlak B.: Occurrence of multi-antibiotic resistant Pseudomonas spp. in drinking water produced from karstic hydrosystems. Sci. Total Environ. 490, 370-378, 2014.
Flores Ribeiro A., Laroche E., Hanin G., Fournier M., Quillet L., Dupont J.-P., Pawlak B.: Antibioticresistant Escherichia coli in karstic systems: a biological indicator of the origin of fecal contamination? FEMS Microbiol. Ecol. 81(1), 267-280, 2012.
Gajęcka M., Zielonka Ł., Dąbrowski M., Gajęcki M.: Threats resulting from the presence of zearalenone in water. Med. Weter. 67 (10), 643-646, 2011.
Jokinen C.C., Edge T.A., Koning W., Laing C.R., Lapen D.R., Miller J., Mutschall S., Scott A., Taboada E.N., Thomas J.E., Topp E., Wilkes G., Gannon V.P.J.: Spatial and temporal drivers of zoonotic pathogen contamination of an agricultural watershed. J. Environ. Qual. 41 (1), 242-252, 2012.
Lapworth D.J., Baran N., Stuart M.E., Ward R.S.: Emerging organic contaminants in groundwater: a review of sources, fate, and occurrence. Environ. Pollut. 163, 287-303, 2012.
Litton R.M., Ahn J.H., Sercu B., Holden P.A., Sedlak D.L., Grant S.B.: Evaluation of chemical, molecular, and traditional markers of fecal contamination in an effluent dominated urban stream. Environ. Sci. Technol. 44 (19), 7369-7375, 2010.
Liu J., Wu Y., Wu C., Muylaert K., Vyverman W., Yu H.-Q., Muñoz R., Rittmann B.: Advanced nutrient removal from surface water by a consortium of attached microalgae and bacteria: A review.  Bioresource Technol. 241, 1127-1137, 2017.
Meireles C., Costa G., Guinote I., Albuquerque T., Botelho A., Cordeiro C., Freire P.: Pseudomonas putida are environmental reservoirs of antimicrobial resistance to β-lactamic antibiotics. World J. Microbiol. Biotechnol. 29(7), 1317-1325, 2013.
Paule-Mercado M.A., Ventura J.S., Memon S.A., Jahng D., Kang J.-H., Lee C.-H.: Monitoring and predicting the fecal indicator bacteria concentrations from agricultural, mixed land use and urban stormwater runoff. Sci. Total Environ. 550, 1171-1181, 2016.
Ritzema R.S.: Aqueous Productivity: An enhanced productivity indicator for water. J. Hydrol. 517, 628-642, 2014.
Taylor N.G., Verner-Jeffreys D.W., Baker-Austin C.: Aquatic systems: maintaining,mixing and mobilising antimicrobial resistance? Trends Ecol. Evol. 26(6), 278-284, 2011.
Vaz-Moreira I., Nunes O.C., Manaia C.M.: Diversity and antibiotic resistance in Pseudomonas spp. from drinking water. Sci. Total Environ. 426, 366-374, 2012.
Wellington E.M., Boxall A., Cross P., Feil E.J., Gaze W.H., Hawkey P.M., Johnson-Rollings A.S., Jones D.L., Lee N.M., Otten W., Thomas C.M., Williams A.P.: The role of the natural environment in the emergence of antibiotic resistance in Gram-negative bacteria. Lancet Infect. Dis. 13(2), 155-165, 2013.
Wiśniewska-Kadżajan B.: Przydomowe oczyszczalnie ścieków sposobem rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie 98, 247-257, 2013.