Bieżący numer

Archiwum

Wpływ selekcji genetycznej na różnice rozwojowe kur nieśnych i mięsnych
Agata Dankowiakowska, Mateusz Buzała

Prowadzona od kilkudziesięciu lat selekcja genetyczna spowodowała bardzo duży postęp w produkcji drobiarskiej, przyczyniając się do wzrostu cech produkcyjnych oraz opłacalności produkcji związanej z odchowem kurcząt brojlerów i kur nieśnych. Stało się to możliwe nie tylko dzięki metodom genetycznym, ale również dzięki wykorzystaniu nauk zootechnicznych i weterynaryjnych, z uwzględnieniem żywienia, profilaktyki oraz utrzymania ptaków. Selekcja genetyczna różnych cech użytkowych spowodowała duże różnice w mechanizmach wzrostu i rozwoju, a tym samym metabolizmie ptaków. Efektywność intensywnej selekcji genetycznej u kur podczas rozwoju embrionalnego jest widoczna m.in. w różnicach wzrostu i rozwoju, metabolizmie woreczka żółtkowego, hormonów, lipidów oraz wymianie gazowej i termogenezie. Po wylęgu różnice są widoczne u kurcząt brojlerów i kur nieśnych przede wszystkim w spożyciu paszy, tempie wzrostu, efektywności wykorzystania paszy oraz rozwoju mięśni i tkanki tłuszczowej. 
 
Literatura:
Andrewartha, S. Tazawa H., Burggren W.W. 2011. Embryonic control of heart rate: Examining developmental patterns and temperature and oxygenation influences using embryonic avian models. Respir. Physiol. Neurobiol. 178:84–96.
Barbut S., Sośnicki A. A., Lonergan S. M., Knapp T., Ciobanu D. C., Gatcliffe L. J., Huffloneragan E., Wilson E. W., 2008. Progress in reducing the pale, soft and exudative (PSE) problem in pork and poultry meat. Meat Sci. 79, 46 – 63.
Bentzinger C. F., Wang Y. X., Rudnicki M. A., 2012. Building muscle: molecular regulation of myogenesis. Cold Spring Harbor Laboratory Press. 9, 1 – 17.
Buhr, R. J., Northcutt J.K, Richardson L.J., Cox N.A., Fairchild B.D. 2006. Incidence of unabsorbed yolk sacs in broilers, broiler breeder roosters, White Leghorn hens, and Athens-Canadian Randombred control broilers. Poult. Sci. 85:1294–1297.
Buzała M., Janicki B, Czarnecki R. Consequences of different growth rates in broiler breeder and layer hens on embryogenesis, metabolism and metabolic rate: A review. Poul. Sci. 94:728–733.
Buzała, M., Adamski M., Janicki B.. 2014. Characteristics of performance traits and the quality of meat and fat in Polish oat geese. World’s Poult. Sci. J. 70:531–542.
Chwalibog, A., Tauson A.H., Ali A., Matthiesen C., Thorhauge K., Thorbek G. 2007. Gas exchange, heat production and oxidation of fat in chicken embryos from a fast or slow growing line. Comp. Biochem. Physiol. Part A 146:305–309.
Dankowiakowska A., 2015. Wpływ prebiotyku i synbiotyku podanego in ovo na cechy użytkowe i jakość mięsa kurcząt brojlerów. Rozprawa doktorska. Bydgoszcz.
Dransfield E., Sośnicki A. A., 1999. Relationship between muscle growth and poultry meat quality. Poult. Sci. 78, 743 – 746.
Druyan, S. 2010. The effects of genetic line (broilers vs. layers) on embryo development. Poult. Sci. 89:1457–1467.
Emmerson, D. A. 1997. Commercial approaches to genetic selection for growth and feed conversion in domestic poultry. Poult. Sci.76:1121–1125.
Grabowski T., Kijowski J., 2004. Mięso i przetwory mięsne. Technologia, higiena i jakość. Wyd. Naukowo – Techniczne Warszawa.
Gunasear K. R., 2006. Formulating feed for broiler performance http://www.thepoultrysite.com/articles/560/formulating-feed-for-broiler-performance.
Hafez, H. M., Hauck. R 2005. Genetic selection in turkeys and broilers and their impact on health conditions. In World Poultry Science Association, 4th European Poultry Genetics Symposium, Dubrownik, Croatia.
Halevy O., Piestun Y., Allouh M. Z., Rosser B. W., Rinkevich Y., Reshef R., Rozenboim I., Wleklinski – Lee M., Yablonka – Reuveni Z., 2004. Pattern of pax7 expression during myogenesis in the posthatch chicken establishes a model for satellite cell differentiation and renewal. Dev. Dyn. 231, 489 – 502.
Ho, D. H., Reed W.L., Burggren W.W. 2011. Egg yolk environment differentially influences physiological and morphological development of broiler and layer chicken embryos. J. Exp. Biol. 214:619–628.
Janicki, B., Winiarska M, Stasiak, Nowak-Tkaczyk A., Grajewski B., Bednarczyk M. 2003. Comparative study of embryonic erythropoiesis in laying and meat hens. Med.Weter. 59:1145–1147.
Janke, O., Tzschentke B,  Boerjan M. 2004. Comparative investigations of heat production and body temperature in embryos of modern chicken breeds. Avian Poult. Biol. Rev. 15:191–196.
Marcu A. Dumitrescu G., Stef L., Ciochina P. L., Pet I., Dronca D., Baul S., Marcu A., 2014. The influence of nutrition, sex, slaughter age on characteristics of pectoral major muscle at broiler chickens Ross – 308. Anim. Sci. Biotech. 47(1), 306 – 321.
Marcu A., Vacaru – Opris I., Dumitrescu G., Marcu A., Ciochina L. P., Nicula M., Dronca M., Kelciov B., 2013. Effect of diets with different energy and protein levels on breast muscle characteristics of broiler chickens. Anim. Sci. Biotech. 46 (1), 333 – 340.
Nangsuay A., Molenaar I.R., Meijerhof R., I van den Anker, Heetkamp M.J.W., B. Kemp B., H. van den Brand. 2015. Differences in egg nutrient availability, development, and nutrient metabolism of broiler and layer embryos. Poult. Sci. 94:415–423.
Sato, M., T. Tachibana, M. Furuse. 2006a. Heat production and lipid metabolism in broiler and layer chickens during embryonic development. Comp. Biochem. Physiol. Part A 143: 382–388.
Sato, M., Tachibana T., Furuse M.. 2006b. Total lipid and triacylglycerol contents in the liver of broiler and layer chickens at embryonic stages and hatching. Anim. Sci. J. 77:526–531.
Willems O. W., Miller S.P., Wood B. J., 2013. Aspects of selection for feed efficiency in meat producing poultry. World's Poult. Sci. J. 69, 77 – 87.
Zhao, R., Muehlbauer E, Decuypere E., Grossmann R. 2004. Effect of genotype–nutrition interaction on growth and somatotropic gene expression in the chicken. Gen. Comp. Endocrinol. 136:2–11.