Bieżący numer

Archiwum

Dezynfekcja w produkcji drobiarskiej cz. I
Małgorzata Bednarczyk

Dezynfekcja to jeden z elementów bioasekuracji na fermach drobiu. Bioasekuracja to szereg czynności, mających na celu zapobieganie lub ograniczenie kontaktu ptaków z mikroorganizmami chorobotwórczymi. Dezynfekcja (odkażanie) pomieszczeń drobiarskich jest nieodłącznym elementem higieny i zwalczania zarazków w środowisku chowu ptaków (Koncicki, 2012).
 
Literatura:
Bakuła T., Bioasekuracja w hodowli zwierząt, w przemyśle paszowym i spożywczym, 2014, s. 52-64.
Estermann M-T., Kury, gęsi, kaczki. Poradnik hodowcy, 2009, s. 100.
Gilewski, Wężyk S., Czyszczenie i odkażanie kurnika dla towarowych kur nieśnych, 2013, OID (265) 10/2013, s. 8-15.
Koncicki A., Bioasekuracja na fermach drobiu, [W:] red. Jankowski J., Hodowla i użytkowanie drobiu, 2012, s.491-506.
Herbut E., Skomorucha I., Sosnówka-Czajak E., znaczenie higieny w kształtowaniu się dobrostanu drobiu, [W:] red, Herbut E., Dobrostan drobiu a warunki jego utrzymania, 2005, s. 96-97.
Kaczmarek, Rutkowski, Postępowanie z jajami wylęgowymi [W:] red. Jankowski J., Hodowla i użytkowanie drobiu, 2012, s. 316.
Kosek-Paszkowska K., Ocena sanitarna tuszek i przetworów drobiowych [W:]. Mazurkiewicz M., Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych, 2009, s. 71-108.
Kuziemska B., Trębicka J., Pieniak-Lendzion K., Logistyka transportu w rolnictwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie nr (36) 2016, 161-171.
Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Stobnicka A., Zagrożenia biologiczne związane z produkcją zwierzęcą, Bezpieczeństwo Pracy 4/2014, s. 14-17.
Mazurkiewicz M., Kołacz R., Płoneczka K., Dobrostan drobiu i bioasekuracja ferm [W:] red. Mazurkiewicz M., Choroby drobiu, 2005, s. 605-610.
Mikulska M., Mikulski D., Kury. Chów pozafermowy, 1998, s. 100-104.
Mituniewicz T., Czystość i higiena na fermie drobiu, OID (275) 8/2014, s.20-27.
Myszograj S., Puchalska E., Odpady z chowu i uboju drobiu  - zagrożenie dla środowiska czy surowiec do produkcji energii, Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2012; 15 (3), s. 106-115.
Niemczak H., Poradnik drobiarski, 1998, s. 183-199.
Sobczak J., Marek P., Chmielowski A., Rakowski A., Efektywność działania promieniowania UVC w urządzeniach do eliminacji skażeń bakteriologicznych z powierzchni skorupy jaj, Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2011, s. 143-155.
Świerczewska E., Wężyk S., Horbańczuk j., Chów drobiu, 1999, s. 68; 92; 113; 142.
Witkowska D., Szarek J., Iwańczuk-Czernik K., Sowińska J., Mituniewicz T., Wójcik A., Babińska I., Wpływ dezynfekcji ściółki na wyniki odchowu oraz poziom wskaźników krwi i obraz narządów wewnętrznych kurczπt brojlerów, Medycyna Wet. 2007, 63 (9), s. 1115-1119.