Bieżący numer

Archiwum

Zakażenia drobiu bakteriami z rodzaju Campylobacter oraz ich znaczenie dla zdrowia publicznego
Marcin Śmiałek, Joanna Kowalczyk Joanna, Andrzej Koncicki

Bakterie rodzaju Campylobacter są Gram-ujemnymi, szeroko rozpowszechnionymi w świecie drobnoustrojami zwierząt, a wiele z nich to komensale przewodu pokarmowego drobiu, ptaków ozdobnych i dzikich. Campylobacter spp. jako drobnoustrój termotolerancyjny znajduje sprzyjające warunki bytowania w przewodzie pokarmowym ptaków, które w porównaniu z innymi gatunkami zwierząt posiadają wyższą temperaturę ciała. U ptaków dominującymi gatunkami są Campylobacter (C.) jejuni i C.coli, a kolonizacja jelit na ogół przebiega u nich bezobjawowo.
 
Literatura:
Agunos A., Waddell L., Léger D., Taboada E. 2014. A systematic review characterizing on-farm sources of Campylobacter spp. for broiler chickens. PLoS One. doi: 10.1371/journal.pone.0104905.
Bełkot Z., Gondek M., Drozd L. 2015. Zanieczyszczenie ja spożywczych bakteriami rodzaju Campylobacter. Mat. Konf. pt. Kampylobakterioza - stan obecny i perspektywy zmian. Olsztyn, 63-72.
EFSA, 2016. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2015. EFSA Journal  14, 4634.
Koncicki A.,  Śmiałek M., Tykałowski B. 2015. Aspekty kliniczne i epidemiologiczne kampylobakteriozy drobiu. Mat. Konf. pt. Kampylobakterioza - stan obecny i perspektywy zmian. Olsztyn, 45-50.
Lam K.M., DaMassa A.J., Morishita T.Y., Shivaprasad H.L., Bickford A.A. 1992. Pathogenicity of Campylobacter jejuni for turkeys and chickens. Avian Diseases 36, 359-363.
Lee M.D. Newell D.G. 2006. Campylobacter in poultry: filling an ecological niche. Avian Diseases 50, 1-9.
Newel D.G., Fearnley C. 2003. Sources of Campylobacter colonization in broiler chickens. Applied and Environmental Microbiology 69, 4343-4351.
NIZP. 2015. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 roku. Dostępne pod adresem: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#01
Shane S.M. 1992. The significance of C. jejuni infection in poultry: a review. Avian Pathology 21, 189-213.
Uradzieński J., Szteyn J., Kafel S. 1987. Badania nosicielstwa drobnoustrojów rodzaju Campylobacter u zwierząt rzeźnych. Medycyna Weterynaryjna 43, 345-351.
Wieczorek K., Osek J. 2005. Campylobacter - przyczyna zakażeń pokarmowych. Medycyna Weterynaryjna 61, 847-851.
Wieczorek K., Osek J. 2015. Poultry flocks as a source of Campylobacter contamination of broiler carcasses. Polish Journal of Veterinary Science 18, 101-106.
Wieliczko A. 1995. Rola Campyolobacter w patologii ptaków. I. Badania epizootyczne nad występowaniem zakażeń Campylobacter u drobiu. Medycyna Weterynaryjna 51, 150-152.
Woźniak A. 2011. Fluoroquinolones resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from poultry in 1994-1996 and 2005-2008 in Poland. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 55, 15-20.
Woźniak A., Bednaski M., Wieliczko A. 2007. Kampylobakterioza drobiu - aspekty epidemiologiczne. Mat. Konf. pt. Monitoring zagrożeń w produkcji drobiarskiej - aspekty bezpieczeństwa żwyności. Wrocław, 115-124.
Woźniak A., Wieliczko A. 2011. Tetracycline, erythromycin and gentamicin resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from poultry in Poland. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 55, 51-54.
Zhang Q. 2008. Campylobacteriosis. [W] Saif Y.M. (ed.) Diseases of Poultry, Blackwell Publishing, 675-689.