Bieżący numer

Archiwum

Optymalizacja mikroklimatu w kurniku w sezonie jesienno-zimowym
dr inż. Przemysław Marek

Budynki inwentarskie dla drobiu charakteryzują się niemal całkowitym odizolowaniem od warunków środowiska zewnętrznego. Tworzy się w nich specyficzny mikroklimat, który sterowany i kontrolowany jest obecnie przez elektroniczne urządzenia. Na mikroklimat wewnątrz budynków inwentarskich składają się temperatura i wilgotność powietrza, jego skład chemiczny oraz poziom oświetlenia i hałasu. Największym problemem dla hodowców drobiu jest zapewnienie stałości warunków mikroklimatycznych w zakresie jakości powietrza i to niezależnie od pory roku. Krytycznymi okresami są lato oraz zima. W okresie upałów lub mrozów zapewnienie warunków środowiskowych zgodnych z obowiązującymi normami jest utrudnione i obarczone wyższymi nakładami na energię konieczną do ciągłej wentylacji budynku oraz do ogrzewania czy też schładzania powietrza. Zaniedbania w tym zakresie przyczyniają się szybko do spadku wydajności produkcji, pogorszenia stanu zdrowia zwierząt, a z tym związany jest spadek zysków producenta.
 
Literatura
Adamczyk F., Dach J., Janczak D, Lenarczyk J., Rzeźnik I, Rzeźnik W., Szulc R, Zbytek Z, 2014, Monografia pod redakcją Roberta Szulca i Jacka Dacha , Kierunki rozwoju ekoenergetyki w polskim rolnictwie, Kraków
Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Klemma, 2006, Budownictwo ogólne, Tom 2 Fizyka budowli, wyd. Arkady
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
Sarna A.; 2014, Wentylacja z odzyskiem ciepła na fermie drobiu, Magazyn instalatora 3/2014