Bieżący numer

Archiwum

Jak zapewnić właściwy poziom wilgotności powietrza i ściółki?
Przemysław Marek

Można śmiało powiedzieć, że woda jest najważniejszą substancją na Ziemi. Warunkuje istnienie życia, bierze udział w wielu procesach fizyko-chemicznych oraz stanowi cenny surowiec. Dzięki obiegowi hydrologicznemu krąży nieprzerwanie w środowisku, zmieniając swój stan skupienia. W rolnictwie, w tym także w produkcji zwierzęcej, również ma duże znaczenie, gdyż służy do wielu celów: od zwykłego pojenia zwierząt, po przeprowadzanie różnych zabiegów technologicznych. Niekiedy woda może stanowić problem w chowie zwierząt. Wilgoć występująca w ściółce lub w powietrzu w zbyt małej lub dużej ilości obniża warunki dobrostanowe zwierząt oraz ma negatywny wpływ na całą technologię chowu i stan techniczny budynku.
 
Literatura:
Mituniewicz T., 2013, Mikroklimat w pomieszczeniach dla drobiu, OID 12/2013
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
Sobczak J, Waligóra T. 2005, Systemy utrzymania drobiu. Poradnik, Standardy dla gospodarstw rolnych, IBMER Warszawa, monografia.
Wysocki K., 2008, Docieplanie budynków, Wydawnictwo KaBe Krosno.