Bieżący numer

Archiwum

Stres oksydacyjny
Henryka Grażyna Korytkowska

Po raz pierwszy w 1956 r. H.H. Selye w książce pt. „The Stress of Life” wprowadził i opisał pojęcie „stres”. Zdaniem tego autora „stres jest nieswoistą reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu żądanie”. Selye w badaniach nad stresem jako pierwszy założył istnienie określonych czynników (zwanych stresorami), które z powodu swego charakteru oraz intensywności wywołują u większości ludzi takie same reakcje.