Bieżący numer

Archiwum

Konsekwencje ekonomiczne występowania włóknikowo-ropnego zapalenia skóry i tkanki podskórnej (cellulitis) w komercyjnych stadach brojlerów kurzych
Michał Majewski, Przemysław Racewicz, Aleksandra Kamila Kierbić, Julita Maria Kmiecik, Magdalena Herudzińska

Dobrostan zwierząt, oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko przy jej coraz większej intensyfikacji oraz jakość mikrobiologiczna mięsa stają się szczególnie istotne międzynarodowym obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego. Zaniedbywanie i nie przestrzeganie wysokich standardów produkcji mięsa drobiowego wpływa na decyzje konsumentów co do kupna danego towaru i jest często czynnikiem decydującym o możliwości eksportu produktów do krajów trzecich. Poszukiwanie alternatywnych metod rozwiązania najczęstszych problemów występujących w produkcji ptaków jest ważną strategią poprawy konkurencyjności produkcji drobiarskiej we wszelkich jej aspektach .

Literatura:

Xavier D.B., Broom D.M., McManus C.M., Torres C., Bernal F.E. (2010). Number of flocks on the same litter and carcase condemnations due to cellulitis, arthritis and contact foot-pad dermatitis in broilers.Br Poult Sci., 51(5): 586-9.
Mazurkiewicz M.  (2011). Choroby drobiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, 191-192.
Pattison M. (2011). Choroby drobiu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 176-177.
Randall C. J., Meakins P.A., Harris M.P.,Watt D. J. (1984). A new skin disease in broilers? Vet Rec., 114:246.
Kumor L. W., Olkowski A.A., Gomis S.M., Allan B.J. 1998. Cellulitis in broiler chickens: epidemiological trends, meat hygiene, and possible human health implications. Avian Dis., 42:285–291.
Vandi L.(2015). Six Ways to Combat Cellulitis in Broilers. Science & Solutions. 23: 2-5.
Saif Y.M., Fadly A.M., Glisson J.R. (red).(2008). Diseases of poultry. Blackwell Publishing, Ames, IA, USA, 732-737.
Olkowski A. A., C. Wojnarowicz M. Chirino-Trejo B. M. Wurtz L. Kumor. (2005). The role of first line of defence mechanisms in the pathogenesis of cellulitis in broiler chickens: skin structural, physiological and cellular response factors. J Vet Med A 52: 517–524.
Butterworth A., de Jong I.C., Keppler C., Knierim  U., Stadig L., Lambton  S.(2016). What is being measured, and by whom? Facilitation of communication on technical measures amongst competent authorities in the implementation of the European Union Broiler Directive (2007/43/EC). Animal., 10(2): 302-8.
Schrader J. S., Singer R.S., Atwill E.R. 2004. A prospective study of management and litter variables associated with cellulitis in California broiler flocks. Avian Dis 48: 522–530.
Meluzzi A., Fabbri C., Folegatti E., Sirri F. 2008. Effect of less intensive rearing conditions on litter characteristics, growth performance, carcase injuries and meat quality of broilers. British Poultry Science, 49(5): 509–515.
Kaper J.B. 2005. Pathogenic Escherichia coli. Int. J. Med. Microbiol. 295: 355–356.
Barros L.S.S., Silva R.M., Silva I.M., Baliza M.D., Virgı´lio F.F. 2013. Escherichia coli from cellulitis lesions in broilers. Food Measure 7:40–45.

Krajowa izba producentów drobiu i pasz w Poznaniu. http://www.kipdip.org.pl/kat/id/7