Bieżący numer

Archiwum

Syndrom „białych włókien” w mięśniu piersiowym a jakość mięsa kurcząt brojlerów
Magdalena Górska, Dorota Wojtysiak

W ostatnim dziesięcioleciu w Polsce zanotowano największą dynamikę zmian produkcji drobiarskiej. W 2014 roku była ona 3,5-krotnie większa niż 10 lat temu [Dybowski, 2015; Mieczkowski, 2015]. Efektywny rozwój handlu, sieci dystrybucyjnej oraz wzrastający popyt na produkty wytwarzane z mięsa drobiowego, skłania producentów do poszukiwania metod na rzecz stałej poprawy jego jakości.

Literatura

Bauermeister L.J., Morey A.U., Moran E.T., Singh M., Owens C.M., McKee S.R., Occurrence of white striping in chicken breast fillets in relation to broiler size. Poult. Sci., 2009, 88, 1, 33.
Chwastowska-Siwiecka I., Skiepko N., Pomianowski J.F., Zielone mięśnie drobiu - wada jakościowa, Gospodarka Mięsna, 2016, 5, 26-29.
Dybowski G., Handel zagraniczny drobiem, Biuletyn Informacyjny, 2015, 2, 10-13.
Eliminowska-Wenda G., Bogucka J., Sobolewska A., Paruszewska-Achtel M., Występowanie miopatii typu syndrom „białych włókien” w mięśniu piersiowym brojlerów, XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie „Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce”, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 08.-10.09.2014, 62-63.
Ferreira T.Z., Casagrande R.A., Vieira S.L., Driemeier D., Kindlein L., An investigation of a reported case of white striping in broilers, J. Appl. Poult. Res., 2014, 23, 1-6.
Hafez H.M., Hauck R., Genetic selection in turkey and their impact on health conditions, 4-th European Poultry Genetic Symposium, Dubrovnik, Croatia 2005, 6-8.
Julian L., Asmundson V., Muscular dystrophy of the chicken, Muscular Dystrophy in Man and Animals. Bourne G., Godarz M., ed. Hafner, New York, 1963, 458-498.
Jurczak M.E., Towaroznawstwo produktów zwierzęcych. Ocena jakości mięsa. Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
Kijowski J., Kupińska E., Dylematy ograniczania miopatii mięśni piersiowych typu DPM u kurcząt brojlerów, Żywność. Nauka., Technologia. Jakość., 2013, 6, 91, 32-44.
Klasing K.C., Nutritional diseases. Pages, Diseases of Poultry. 12th ed.. Saif Y. M, Fadley A.M., Glisson J.R. McDougald L.R, Nolan L.K., Swayne D.E., ed. Blackwell Publishing Professional, Ames, IA., 2008, 1027-1054.
Kuttappan V.A., Huff G.R., Huff W.E., Hargis B.M., Apple J.K., Coon C., Owens C. M., Comparison of hematologic and serologic profiles of broiler birds with normal and severe degrees of white striping in breast fillets, Poult. Sci., 2013a, 92, 339-345.
Kuttappman V.A., Shivaprasad H.L., Shaw D.P., Valentine B.A., Hargis B.M., Clark F.D., McKee S.R., Owens C.M., Pathological changes associated with white striping in broiler breast muscle. Poult. Sci., 2013b, 92, 331-338.
Kuttappan V.A., Brewer V.B., Waldroup P.W., Owens C.M., Influence of growth rate on the occurrence of white striping in broiler breast fillets, Poult. Sci., 2012a, 91, 2677-2685.
Kuttappan V.A., Lee Y.S., Erf G.F., Meullenet J-F.C., McKee S.R., Owens C.M., Consumer acceptance of visual appearance of broiler breast meat with varying degrees of white striping, Poult. Sci., 2012b, 1240-1247.
Kutappan V.A., Shivaprasad H.L., Hargis B.M., Clark F.D., McKee S.R., Owens C.M., Histopathological changes associated with white striping in broiler breast muscles, Poult. Sci., 2011, 90, 1, 49.
Kuttappan V.A., Brewer V.B., Clark F.D., McKee S.R., Meullenet J.F., Emmert J.L., Owens C.M., Effect of white striping on the histological and meat quality characteristics of broiler fillets, Poult. Sci., 2009, 88, 1, 136-137.
Mieczkowski M., Konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce na tle zmian rynkowych. Biul. Inf. ARR, 2015, 2, 14-17.
Petracci M., Mudalal S., Bonfiglio A., Cavani C., Occurrence of white striping under commercial conditions and its impact on breast meat quality in broiler chickens, Poult. Sci., 2013, 92, 1670-1675.
Petracci M., Cavani C., Muscle growth and poultry meat quality issues. Nutrients, 2012, 4, 1-12.
Pietrzak M., Greaser M.L., Sosnicki A.A., Effect of rapid rigor mortis processes on protein functionally in pectoralis major muscle of domestic turkeys, J. Anim. Sci., 1997, 75, 2106-2116.
Pomianowski J.F., Wójcik A., Sowińska J., Mituniewicz T., Witkowska D., Chorąży Ł., Kwiatkowska-Stenzel A., Wartość odżywcza mięsa kurcząt brojlerów transportowanych na różne odległości, Inż. Ap. Chem., 2011, 50, 3, 67-68.

Tougan P.U., Dahouda M., Salikofou C.F.A., Ahounou S.G.A., Kpodekon M.T., Mensah G.A., Thewis A., Karim I.Y.A., Conversion of chicken muscle to meat and factors affecting chicken meat quality: a review, IJAAR, 2013, 3, 8, 1-20.