Bieżący numer

Archiwum

Starożytna kura, czyli historia udomowienia
Aleksandra Dunisławska, Henryk Kozłowski, Anna Sławińska, Maria Siwek

Drób towarzyszy ludziom od tysięcy lat, dając im źródło pożywienia, piór i puchu. Po dziś dzień na całym świecie prowadzony jest chów oraz hodowla drobiu, a w szczególności kur. Znaczenie i zainteresowanie drobiarstwem jest niezmienne od setek lat, co skutkuje poprawią techniki i technologii w chowie i hodowli. Dzięki doskonałemu poznaniu anatomii i fizjologii drobiu możliwe jest nieustanne doskonalenie w kierunku podniesienia parametrów produkcyjnych drobiu. Najnowsze osiągnięcia z genetyki umożliwiają analizę na poziomie genomu, jak i szeroki wachlarz modyfikacji genetycznych, jak na przykład pozyskiwanie leków z jaj transgenicznych kurczaków. Kury bez wątpienia są najliczniejszą grupą wśród ptactwa na ziemi (szacunkowo około 21 miliardów osobników) i tym samym najbardziej produktywnymi zwierzętami gospodarskimi. Krótki okres rozwoju zarodka, szybkie tempo wzrostu i dojrzewania, wysoka nieśność oraz duże przyrosty masy mięśniowej zapewniają pożywienie milinom ludzi na całym świecie. Kura domowa jest również organizmem modelowym w wielu badaniach biologicznych, dotyczących immunologii, onkologii czy genetyki. Ale skąd tak naprawdę wywodzą się kury?
Literatura:
Sheridan, C. FDA approves' farmaceutical'drug from transgenic chickens. Nature biotechnology 34.2 (2016): 117-119.
Johnson, Patricia A., and James R. Giles. The hen as a model of ovarian cancer. Nature Reviews Cancer 13.6 (2013): 432-436.
Siwek, M., Cornelissen, S. J. B., Nieuwland, M. G. B., Buitenhuis, A. J., Bovenhuis, H., Crooijmans, R. P. M. A., ... & Van Der Poel, J. J. Detection of QTL for immune response to sheep red blood cells in laying hens. Animal genetics, 34.6 (2003): 422-428.
Jankowski, J. Hodowla i użytkowanie drobiu, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2012
Gilewski, R., Jasnocha, A., Tomczyk, G. & Wężyk, S. Nowe trendy w hodowli i produkcji kur, Oficyna wydawnicza HOŻA Spółdzielnia Pracy, 2010
Marcinek, J. Najnowsza encyklopedia powszechna A-Z, Zielona Sowa, 2006.
Majewska, T. Drobiarstwo niekonwencjonalne, Oficyna wydawnicza HOŻA Spółdzielnia Pracy, 2006.
Świerczewska, E., Wężyk, S. & Horbańczuk, J. Chów drobiu, Oficyna wydawnicza HOŻA Spółdzielnia Pracy, 1999
http://www.statista.com/statistics/263962/number-of-chickens-worldwide-since-1990/ (dostępny 25.05.2016)

http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/drob-i-jaja/kury-udomowiono-w-chinach-8-tys-lat-temu,32072.html (dostępny 05.05.2016)