Bieżący numer

Archiwum

Ptaki nie tylko domowe – raport 2015
Maciej Pawlak

 Dziesiąty już raz w „Polskim Drobiarstwie” zamieszczone zostaje podsumowanie mijającego roku, zatytułowane podobnie jak wszystkie poprzednie „Ptaki, nie tylko domowe. Zmieniona jest tylko liczba w podtytule: w tym roku jest to 2015. Tegoroczny artykuł, podobnie jak i poprzednie, napisany został z pozycji drobiarza zafascynowanego gromadą Aves (ptaki) i naukowca, któremu bliska jest neurofizjologa i biochemia, również ptaków. Nie ulega wątpliwości, że dobór omawianych w takim artykule treści i zagadnień, mimo deklarowanego obiektywizmu, nie jest wolny od subiek-tywnego spojrzenia autora, jego odczuć, zainteresowań i poglądów. Zapewne każdy z czytelników napisałby inaczej taki artykuł podsumowujący cały rok, przypomniałby zdarzenia, które jemu zapa-dły szczególnie w pamięci jako ważne lub przełomowe. Podobnie subiektywna, ale przez to zróżni-cowana byłyby odpowiedź na pytanie, czy rok 2015 był dla Pana/Pani inny, tzn. lepszy lub gorszy niż poprzedni. Ciekawe byłoby też pozyskanie podobnych odpowiedzi od obiektu badań, czyli pta-ków, szczególnie tych wolnożyjących, które przebywają wśród nas i są bacznymi obserwatorami naszego życia.