Bieżący numer

Archiwum

Wybrane wskaźniki toksokinetyczne niektórych fuzariotoksyn w tkankch
Maciej Gajęcki, Magdalena Gajęcka, Łukasz Zielonka

 Wiele gatunków grzybów pleśniowych jest w stanie wyprodukować i wydzielić związki o niskiej masie cząsteczkowej, zwany mikotoksynami. Obecność grzybów pleśniowych wytwarzających mikotoksyny jest problemem na świecie, a rodzaj i ilość wytwarzanych mikotoksyn zależy od wzajemnego oddziaływania wielu czynników (Bhat i wsp., 2010). Formy należące do rodzaju Fusarium są powszechnie obecne w umiarkowanych strefach klimatycznych (Edwards, 2011; Escriva i wsp., 2015). Wspomniane grzyby pleśniowe są odpowiedzialne za produkcję trichotecenów, które są podzielone na cztery grupy. Z naszego punktu widzenia najbardziej interesującymi w produkcji drobiarskiej są np. deoksyniwalenol (DON) i toksyna T-2 oraz zearalenon (ZEN), które są wytwarzane przez Fusarium spp (Devegowda i Murthy, 2005).