Bieżący numer

Archiwum

Zatrucia stad reprodukcyjnych kur mięsnych ochratoksyną a wpływają na jakość piskląt
Prof. dr hab. Jan Niemiec

 POLSKIE DROBIARSTWO - ARTYKUŁY

Prof. dr hab. Jan Niemiec 
Zatrucia stad reprodukcyjnych kur mięsnych ochratoksyną a wpływają na jakość piskląt Zakład Hodowli Drobiu, 
Wydział Nauk o Zwierzętach, Warszawa

W warunkach klimatycznych Polski często wykrywaną w zbożach mikotoksyną jest ochratoksyna A. Zarodniki grzybów wytwarzających tę toksynę występują powszechnie na przechowywanych ziarnach zbóż, szczególnie w rejonach o podwyższonej wilgotności. Wilgotność ziarna powyżej 13.5% oraz długi okres przechowywania sprzyjają rozwojowi zarodników toksynotwórczych, a następnie wytwarzaniu mikotoksyn. Przy tradycyjnym zbiorze zboża są wystarczająco suche i nadają się do magazynowania bez ryzyka skażenia ochratoksyną A. Jednak w przypadku zbioru kombajnem, szczególnie, gdy w okresie żniw panuje wysoka wilgotność, a dodatkowo zboża są zanieczyszczone chwastami, występuje konieczność szybkiego ich podsuszenia, aby nie dopuścić do zagrzania się ziarna i rozwoju pleśni. Przechowywanie ziarna o podwyższonej wilgotności sprzyja powstawaniu miejsc intensywnego wytwarzania ochratoksyny A.
Cały artykuł dostępny w numerze 10 czasopisma "Polskie drobiarstwo"
....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii