Bieżący numer

Archiwum

Mycie jaj - temat ciągle kontrowersyjny
Prof. dr hab. Ewa Świerczewska, mgr Anna Siennicka

Utrzymanie niosek w klatkach - mimo licznych protestów - ma również dobre strony z uwagi na to, że jaja od kur chowanych tym systemem są czyste i wolne od zakażeń mikrobiologicznych w znacznie większym stopniu niż pochodzące z innych systemów chowu. Obserwuje się obecnie eliminowanie produkcji jaj w klatkach tradycyjnych, zalecając alternatywne systemy chowu, wobec czego należy się liczyć z tym, że kury korzystające ze swobody znosić będą jaja o bardziej zanieczyszczonej skorupie. Wiadomo, że one najbardziej narażone są na skażenie mikrobiologiczne bezpośrednio po zniesieniu, kiedy pokrywa je wilgotna kutikula, która jest warstwą ochronną zwężającą światło porów i ograniczającą nadmierne parowanie wody i wnikanie bakterii. Ważna jest także wielkość i liczba porów w skorupie; z reguły najwięcej porów znajduje się w tępym końcu jaja i na ogół większe jaja mają większe pory. Pory zapewniają wymianę gazową między treścią jaja a środowiskiem zewnętrznym. Nadmierna ich ilość jest niewskazana, gdyż czyni skorupę zbyt przepuszczalną. W przypadku jaj konsumpcyjnych niewielka porowatość jest cechą pożądaną, gdyż dzięki temu jaja wolniej tracą wodę.

Cały artykuł dostępny w nr 10 czasopisma "Polskie drobiarstwo"
....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii