Bieżący numer

Archiwum

Antyoksydanty - skuteczna broń przeciw wolnym rodnikom
Prof. dr hab. Ewa Świerczewska, mgr Anna Siennicka Zakład Hodowli Drobiu, SGGW

Czym są wolne rodniki? Są to atomy lub cząsteczki zawierające jeden lub kilka niesparowanych elektronów, wykazujące dużą aktywność chemiczną. Każdy atom tlenu ma na swojej orbicie parzystą liczbę elektronów, ale zdarza się, że jeden elektron gdzieś się zgubi (np. w przemianie tlenu w mitochondriach), wtedy zaczyna aktywnie szukać pary dla swego samotnego elektronu w dowolnych cząsteczkach i zabiera go. Cząsteczka pozbawiona tlenu sama staje się wolny rodnikiem.

Cały artykuł dostępny jest w numerze 12 czasopisma "Polskie drobiarstwo"
....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii