Bieżący numer

Archiwum

PRZYGOTOWANIE JAJ KONSUMPCYJNYCH DO OBROTU. OBOWIĄZKI PRODUCENTA
Elżbieta Anders - Grupa IZ Hodowla Drobiu ZADROB Spółka z o. o. w Zakrzewie

Dzięki temu, że od kilku lat w środowisku producentów jaj kurzych są upowszechniane i stosowane unijne zasady produkcji i obrotu jaj kurzych, polscy konsumenci mają gwarancję, że w sieci handlu detalicznego kupują jaja równie świeże, jak w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wiąże się to jednak z pewnymi obowiązkami dla producentów i innych uczestników tego sektora, którzy muszą postępować zgodnie z ustalonymi regułami. Przyjęty system zakłada, że jaja trafiają na półki sklepowe w stanie bardzo świeżym i są jednocześnie odpowiednio zapakowane i oznakowane.

Cały artykuł dostępny jest w numerze 12 czasopisma "Polskie drobiarstwo"
....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii