Bieżący numer

Archiwum

Wpływ ziół na wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi drobiu
mgr inż. Mirosław Zięba, Instytut Żywienia Zwierząt AR Lublin

Pożądaną efektywność produkcji drobiarskiej trudno uzyskać bez użycia dostosowanych stymulatorów wzrostu. Powszechnie stosowane do niedawna antybiotyki paszowe są - jako potencjalnie niebezpieczne - sukcesywnie eliminowane z mieszanek paszowych (Ustawa Prawo Paszowe z dn. 23.08.2001), a w ich miejsce usiłuje się wprowadzać dodatki nie budzące obaw, często określane mianem „ekologicznych”. Nic więc dziwnego, że eksperymentuje się także z ziołami, ze względu na ich udokumentowane walory.

Piśmiennictwo: 
1. Al Homidan A., Al Qarawi A.A., Al Waily S.A., Adam S.E.I., 2002: Response of broiler chicks to dietary Rhazya stricta and Nigella sativa. Brit. Poultry Sci. 43, 2: 291-296 
2. Altan O., Altan A., Cabuk M., Bayraktar H., 2000: Effects of heat stress on some blood parameters in broilers. Turkish J. Vet. Anim. Sci. 24: 145-148 
3. Bolkent S., Yanardag R., Karabulut-Bulan O., Yesilyaprak B., 2005: Prptective role of Melissa officinalis L. extract on liver of hyperlipidemic rats: A morphological and biochemical study. J. Ethnopharmacol. 99, 3: 391-398 
4. Chen H.L., Li D.F., Chang B.Y., Gong L.M., Dai J.G., Yi G.F., 2003: Effects of Chinese herbal polysaccharides on the immunity and growth performance of young broilers. Poult. Sci. 82: 364-370 
5. Chowdhury S.R., Chowdhury S.D., Smith T.K., 2002: Effects of dietary garlic on cholesterol metabolism in laying hens. Poultry Sci. 81: 1856-1862 
6. Coon J.S.T., Ernst E., 2003: Herbs for serum cholesterol reduction: a systematic review. J. Fam. Pract. 6: 468-478