Bieżący numer

Archiwum

OGÓLNE ZASADY PROFILAKTYKI PASOŻYTNICZYCH CHORÓB PTAKÓW
Prof. dr hab. Konstanty Romaniuk Katedra Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych, UWM Olsztyn

 Zdrowie drobiu ozdobnego i utrzymywanego w systemie wolno wybiegowym zależy od wielu czynników. Jednym z nich, są inwazje pasożytów wewnętrznych. Związane są one bardzo ściśle ze środowiskiem. Chore ptaki lub przylatujące na wybiegi ptaki dzikie zarażają wybieg odchodami zawierającymi postacie rozwojowe wielu pasożytów. Bardzo ważną rolę w powstaniu inwazji u drobiu ozdobnego i ich szerzeniu się w środowisku odrywają owady, głównie muchy składające na kale jaja. Wylegające się z nich larwy zawierające bardzo często inwazyjne postacie pasożytów stanowią źródło zarażenia się ptaków.

....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii