Bieżący numer

Archiwum

Gęsie jaja wylęgowe
dr inż. Jakub Badowski Ośrodek Badawczo-Hodowlany Gęsi Instytut Zootechniki Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Krajowy

 Jaja gęsie w naszym kraju są produkowane z przeznaczeniem do wylęgu piskląt. Zasadniczym przeciwwskazaniem do wykorzystywania ich w celach konsumpcyjnych jest opinia, że u kaczek i gęsi salmonelloza występuje częściej niż u drobiu grzebiącego. Być może tak było dawniej, jednak obecne przepisy weterynaryjne wymagają stałego monitoringu stad drobiu, który zapewnia w miarę wczesne wykrywanie zagrożenia salmonellą, dzięki czemu również gęsie jaja są zasadniczo bezpiecznym produktem.

....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii