Bieżący numer

Archiwum

Warunki zatwierdzania i obowiązki zakładu pakowania jaj
Elżbieta Anders Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki, Oddział Zakrzewo Spółka z o.o.

Zakład pakowania jaj jest podstawowym ogniwem w obrocie jaj kurzych na drodze od producenta do konsumenta. Tam następuje zasadnicze przygotowanie jaj kurzych do wprowadzenia na rynek, to znaczy ich prześwietlenie, klasyfikacja, zapakowanie i etykietowanie.
....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników, 
lekarzy weterynarii