Bieżący numer

Archiwum

Amidostomoza – robaczyca żołądkowa gęsi
Prof. dr hab. Irena Ziomko, dr n. Wet. Jacek Karamon; Zakład Parazytologii i chorób Inwazyjnych Państwowy Instytut weterynaryjny – Państwowy Instytut badawczy Puławy

 Pastwiska i pastwisko-wodna hodowla gęsi sprzyja występowaniu i rozprzestrzenianiu się wielu inwazji pasożytniczych, z których znaczna część na nicienie z rodzajów Amidostotum Capilaria i Heterakis i Trichostrongylus. Z wymienionych pasożytów szczególne miejsce zajmują nicienie odżywiające się krwią Amidostomum anseris.

....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii