Bieżący numer

Archiwum

Doskonalenie załadunku, transportu i rozładunku drobiu przeznaczonego do uboju we Francji, cz. III
mgr Arleta Rugała, prof. dr hab. Jacek Kijowski AR Poznań

 Bez względu na gatunek drobiu, 65% ankietowanych ubojni posiada zeszyty specyfikacji precyzujące warunki transportu. Ten odsetek jest wyższy w przypadku transportu kurcząt „standard” – 82% i kurcząt Label Rouge – 100% niż w przypadku innych gatunków drobiu.

Literatura 
1. ITAVI- Institut Technique de l’Aviculture ( 2003) : Ankieta dotycząca sposobów chwytania i warunków transportu drobiu przeznaczonego na ubó j ( tłumaczenie własne). Sciences et Techniques Avicoles, nr 43, kwiecień ( artykuł w j. francuskim) 2. Ziołecki J. (2004) Technologia produkcji tuszek i elementów drobiowych. W : Mięso i Przetwory Drobiowe- Technologia, Higiena,Jakość ; pod red. T.Grabowski i J. Kijowski , Wydawnictwo Naukowo –Techniczne, Warszawa.
....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii