Bieżący numer

Archiwum

Choroba Mareka – problem nadal aktualny
Dr Wojciech Kozdruń

 Choroba Mareka jest wirusowa choroba kur i indyków, charakteryzującą się występowaniem u ptaków porażeń nóg i skrzydeł, a sekcyjnie obecnością zmian nowotworowych w narządach wewnętrznych. Choroba została opisana po raz pierwszy pod nazwą polineuritis w 1907 roku przez prof. Jozefa Mareka z Węgierskiego Narodowego Instytutu Weterynaryjnego. Przez następne lata była notowana sporadycznie. Obserwowano przede wszystkim objawy nerwowe. W latach 60-tych występowanie choroby znacznie się nasiliło i coraz częściej notowano występowanie zmian nowotworowych.