Bieżący numer

Archiwum

Wyniki finansowe największych publicznych spółek z branży drobiarskiej i paszowej
Dr Ryszard Stulich WSFiZ Siedlce

Statystyki GUS wskazują, że w polskiej gospodarce już od kilku lat utrzymuje się dobra koniunktura, choć PKB w 2005 r. wzrósł jedynie o 3,2% wobec 5,3% rok wcześniej. Największe firmy są ekspansywne, wydajne, przynoszą zyski, coraz więcej inwestują, zaczynają tworzyć nowe miejsca pracy.