Bieżący numer

Archiwum

Struś i koliber - różne wymiary piękna
Piotr Małaniuk SKN Hodowców Drobiu, Zakład Hodowli Drobiu, Akademia Rolnicza we Wrocławiu

 Ptaki (Ares), to wyróżniająca się gromada zwierząt o charakterystycznej budowie wykazującej znaczne różnice związane ze środowiskiem ich życia i zachowania. Jedne z nich biegają po lądzie, drugie szybują godzinami prawie nie poruszając skrzydłami, podczas gdy inne uderzają skrzydłami tak szybko, że na ich miejscu powstaje widoczna jedynie niewyraźna mgiełka. Różnią się wymiarami i kształtem ciała, ubarwieniem upierzenia, kształtem i wielkością dzioba, nóg, gniazd, jaj, sprawnością lotu, długością życia itp. (Perrins 1993). 

Piśmiennictwo 
1. Anczykowa A. 1995. Popularna Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo „Fogra”, Kraków. 
2. Horbańczuk J.O. 2003. Struś afrykański. „Auto-Graf” Sp. z o.o. Warszawa. 
3. Perrins Ch.M. 1993. Wielka Encyklopedia Ptaków – przewodnik po świecie ptaków. Wydawnictwo „Muza”, Warszawa. 
4. Weidensani S. 1991. Hummingbirds. Gallery Books. New York. 
5. Zduńska A. 1994. Atlas ptaków świata. Wydawnictwo „Multiko”, Warszawa. 
6. http://www.amonline.net.au/birds/gallery/skeletons.htm 
7. http://rachma.org./ptaki1.php 
8. http://www.briansmallphoto.com/hummingbirds.html 
9. http://www.rpphoto.com/gallery/items.asp?galleryid=humming
....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii