Bieżący numer

Archiwum

Podstawowe zasady diagnostyki chorób wirusowych drobiu
Dr wet. Wojciech Kozdruń

 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Puławy Mimo prowadzenia systematycznych szczepień profilaktycznych choroby wirusowe drobiu nadal stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne i ekonomiczne, zwłaszcza dla wielkotowarowej produkcji drobiarskiej. Często zdarza się, że szczepienia te utrudniają diagnostykę serologiczną, a także wirusologiczną, jeśli stosowane są szczepionki żywe w przypadku ewentualnej izolacji wirusa konieczne jest różnicowanie pomiędzy zarazkiem szczepionkowym a terenowym.

....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii