Bieżący numer

Archiwum

METODY GENETYCZNEGO DOSKONALENIA ZDROWIA DROBIU
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk Instytut Zootechniki

Poziom zdrowotności komercyjnych stad drobiu jest nadal żywotnym problemem nurtującym producentów jaj i mięsa drobiowego. Świadczy uczestników tym duże zainteresowanie uczestników X Sympozjum Drobiarskiego (Zakopane, 01-03.06.2006), wykładami dr n.wet. S. Karpińskiego z Intervet International i dr n. wet. M. Iburga z Lohmann Animal Health. Obaj Wykładowcy zgodnie podkreślali, że jednym z najważniejszych czynników decydujących o zdrowiu ptaków, jest ich genetycznie uwarunkowana odporność na choroby.
....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii