Bieżący numer

Archiwum

Cena sprzedaży a rabat, skonto i premia pieniężna
Dr inż. Ryszard Stulich Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Siedlce

 W dzisiejszym biznesie rozstrzygająca staje się wiedza o tym, co przysparza pieniędzy, a co powoduje ich utratę. Nie ulega wątpliwości, że podstawowe znaczenie odgrywa cena zakupu (nabycia) określonych towarów, materiałów lub usług. Cena jest bowiem informacją, skierowaną przez przedsiębiorstwo (sprzedawcę) do klientów, o warunkach nabycia produktu lub usługi.

....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii